Oprocentowanie do2,80%

Lokata SKARBONKA PLUS

 • wysokie oprocentowanie do 2,80% w skali roku
 • okres lokaty to 30, 45, 75, 105 dni lub 6, 9, 12 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • oprocentowanie lokaty:
  • 2,00% w skali roku na okres 30 dni
  • 2,10% w skali roku na okres 45 dni
  • 2,60% w skali roku na okres 75 dni
  • 2,70% w skali roku na okres 105 dni
  • 2,80% w skali roku na okres 6 miesięcy
  • 2,80% w skali roku na okres 9 miesięcy
  • 2,80% w skali roku na okres 12 miesięcy
 • okres lokaty to 30, 45, 75, 105 dni lub 6, 9, 12 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • lokatę SKARBONKA PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej Idea Bank PL
Wniosek (ważny tylko w dniu jego złożenia) może zostać złożony przez Posiadacza Rachunku wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata SKARBONKA PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 30 dni, z oprocentowaniem stałym 2,10% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 45 dni, z oprocentowaniem stałym 2,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 75 dni, z oprocentowaniem stałym 2,70% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 105 dni z oprocentowaniem stałym 2,80% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6, 9 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata SKARBONKA PLUS” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.