Oprocentowanie do2,25%

Lokata WIELKI PROCENT

 • wysokie oprocentowanie do 2,25% w skali roku
 • okres lokaty 1, 2, 3 ,4 lub 5 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • bez otwierania konta

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Inwestycja już od 500 zł

Możliwość założenia
lokaty online

Bez dodatkowych produktów

 • wysokie oprocentowanie do 2,25% w skali roku
 • okres lokaty to 1, 2, 3, 4 lub 5 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokatę WIELKI PROCENT można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Strony Internetowej oraz Bankowości Mobilnej
 • bez otwierania konta
Aby założyć lokatę WIELKI PROCENT wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online
 • następnie na swój adres e-mail otrzymasz numer rachunku do wpłaty środków na lokatę
 • po opłaceniu wniosku, lokata zostaje aktywowana
 • jeżeli potrzebna będzie Nasza pomoc, zapraszamy do kontaktu z Infolinią Banku pod numerem telefonu: 22 101 51 70 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 51 70 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata WIELKI PROCENT (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,05% w skali roku dla lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,10% w skali roku dla lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy, z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,15% w skali roku dla lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,20% w skali roku dla lokaty zakładanej na okres 4 miesięcy lub z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,25% w skali roku dla lokaty zakładanej na okres 5 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne są w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata WIELKI PROCENT” dostępnym na stronie www.ideabank.pl