06.08.2019

Komunikat Idea Bank w związku z raportem bieżącym nr 52/2019

Idea Bank jest spółką publiczną i zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami rynku finansowego na bieżąco publikuje wszystkie ważne informacje w raportach bieżących.

Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28 czerwca 2019 r., podczas ZWZ, żaden akcjonariusz nie głosował przeciwko uchwałom dotyczącym udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. Zgodnie z wiedzą banku, żaden akcjonariusz nie zgłosił również sprzeciwu wobec podjętych uchwał.

Tym samym, akcjonariusze przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej banku, a także sprawozdania finansowe i ostatecznie skwitowali działania wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich członków zarządu, co do których były zgłoszone wnioski o udzielenie absolutorium za 2018 r., także osobom objętym aktualnie przez zaskarżenie BFG.

Obecnie Idea Bank analizuje uzasadnienie decyzji Bankowego Funduszu Gwarantowanego, który pełni funkcję kuratora w Idea Bank od 15 maja 2019 r.