Informacja dla Klientów będących Konsumentami – dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego (całkowitej lub częściowej)

 W celu zapewnienia przejrzystej obsługi Klientów będących Konsumentami pragniemy poinformować, że w zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), Bank umożliwia Klientom zwrot kosztów kredytu, udzielonych od 18 grudnia 2011 r., z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej jego spłaty.

Zwrot ten odbywa się przy zastosowaniu metody liniowej, polegającej na obniżeniu całkowitego kosztu kredytu, o  koszty dotyczące okresu, o który skrócono umowny okres kredytowania zachowując rozliczenie do dni kalendarzowych, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. W przypadku wcześniejszych spłat całkowitych:
Na wniosek Klienta: dotyczy proporcjonalnego zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów w związku z całkowitą, wcześniejszą  spłatą kredytu konsumenckiego, gdzie wcześniejsza spłata nastąpiła w okresie od dnia 19 grudnia 2011 r. do dnia 11 września 2019 r.
● Automatycznie: dotyczy proporcjonalnego zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów w związku z całkowitą, wcześniejszą  spłatą kredytu konsumenckiego, gdzie wcześniejsza spłata nastąpiła po dniu 11 września  2019 r.

2. W przypadku wcześniejszych spłat częściowych:
● Na wniosek Klienta: dotyczy proporcjonalnego zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów w związku z częściową, wcześniejszą  spłatą kredytu konsumenckiego, gdzie wcześniejsza spłata nastąpiła w okresie od dnia 19 grudnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
● 
Automatycznie: będzie dotyczyć proporcjonalnego zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów w związku z częściową, wcześniejszą  spłatą kredytu konsumenckiego, gdzie wcześniejsza spłata nastąpiła od dnia 01 lipca 2020 r.

Proces proporcjonalnego zwrotu kosztów na wniosek Klienta, skierowany jest do Klientów będących Konsumentami którzy nabyli uprawnienia do  obniżenia całkowitego kosztu kredytu, a nie zostali objęci procedurą automatycznego rozliczenia, i dotyczy wszystkich kredytów konsumenckich uruchomionych od dnia 18 grudnia 2011 r.

W celu uzyskania zwrotu należy złożyć taką dyspozycję telefonicznie lub pisemnie w oddziale Banku.

W przypadku dyspozycji pisemnej  należy wypełnić wniosek o zwrot kosztów. W przypadku dyspozycji telefonicznej prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10.

W celu przyspieszenia procesu obsługi prosimy o przygotowanie numeru Umowy Kredytu i dokumentu tożsamości.

Zwrot kosztów z tytułu nadpłaty kredytu realizowany jest w terminie do 14 dni roboczych od złożenia do Banku takiej dyspozycji.