Konto WALUTOWE
dla firm

 • rachunek w euro
 • przelewy zagraniczne online
 • atrakcyjny kurs wymiany waluty (wymagana odrębna umowa)
Prowadzisz firmę i z kontrahentami lub partnerami biznesowymi rozliczasz się w euro? Załóż darmowe Konto WALUTOWE.

Konto WALUTOWE jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które otrzymują zapłatę za towary i usługi w euro lub kupują towary i usługi za granicą. Otwarcie i prowadzenie Konta WALUTOWEGO jest darmowe. Konto możesz założyć szybko i wygodnie, np. przez internet lub podczas wizyty w najbliższym oddziale Idea Banku.

 


 

 

Jakie zyskujesz korzyści z posiadania Konta WALUTOWEGO? Otrzymasz dostęp do Idea Cloud, czyli systemu transakcyjnego pomagającego zarządzać firmowymi finansami. Znajdziesz tu darmową Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura Faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK.

Idea Cloud to także centrum zarządzania budżetem przedsiębiorstwa - sprawdzi płynność finansową i wskaże, jakie obszary wymagają Twojej uwagi.

 • Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Konto można założyć przez internet, telefon - poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 22 101 51 70 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.
 • Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” dostępnej na ideabank.pl
 • Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi Wirtualny Sejf i funkcjonalności Zarządzanie Płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Znajdziesz tu darmową Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur.
 • Wypełnij prosty formularz na stronie ideabank.pl
 • Jeśli Konto WALUTOWE zakładasz po raz pierwszy, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o nich otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Umowę potwierdzisz w oddziale banku w dogodnym dla siebie terminie lub za pośrednictwem kuriera
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Opłata za wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku: 0 zł
 • Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziałach Idea Banku: 0zł (bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych, w przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji bank stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych)
IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Przelewając środki na rachunek zagraniczny lub rachunek walutowy w kraju, należy wpisać numer rachunku, który zgodny jest ze standardem IBAN oraz posiada kod BIC banku odbiorcy. Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.
iban
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w euro) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w euro) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl.