Konto WALUTOWE
dla firm

 • 10 walut do wyboru - EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY
 • przelewy zagraniczne on-line
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu
 • atrakcyjne negocjowane kursy walutowe (wymagana odrębna umowa)
Prowadzisz firmę i posiadasz kontrahentów, partnerów biznesowych, z którymi rozliczasz się w walucie? Załóż darmowe Konto WALUTOWE, a będziesz mógł korzystać z atrakcyjnych kursów wymiany najważniejszych światowych walut.

Otwórz Konto WALUTOWE, będące idealnym rozwiązaniem dla firm, które otrzymują zapłatę za towary lub usługi w walucie obcej lub kupują towary i usługi za granicą. Wybierz swoją walutę spośród 10 walut do wyboru: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY.

Otwarcie i prowadzenie Konta WALUTOWEGO jest darmowe. Konto założymy Ci bezpłatnie, szybko i wygodnie np. przez internet lub podczas wizyty w najbliższym oddziale Idea Banku.

Dla wygodniejszego dokonywania transakcji, oferujemy Ci możliwość wykonywania przelewów w walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek, dzięki czemu nie poniesiesz dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem na PLN. Nie ma również opłat za dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir) w miesiącu.

 

 

Jakie zyskujesz korzyści z posiadania Konta WALUTOWEGO? Otrzymasz dostęp do Idea Cloud, czyli systemu transakcyjnego pomagającego zarządzać firmowymi finansami. Znajdziesz tu darmowy program do fakturowania z możliwością budowania bazy klientów, wystawiania faktur i rachunków, wysyłania faktur na adres e-mail. W naszej bankowości w chmurze działa również wirtualny sejf, w którym bezpiecznie przechowamy Twoje dokumenty - przez internet będziesz mógł dostać się do niego z każdego zakątka świata.

Idea Cloud to także centrum zarządzania budżetem przedsiębiorstwa - sprawdzi płynność finansową i wskaże, jakie obszary wymagają Twojej uwagi.

 • Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Konto można założyć przez internet, telefon - poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 22 101 51 70 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.
 • Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” dostępnej na ideabank.pl
 • Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi Wirtualny Sejf i funkcjonalności Zarządzanie Płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Aplikacja Program do faktur to usługa świadczona przez Idea Bank S.A. udostępniana klientom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud
 • Wypełnij prosty formularz na stronie ideabank.pl. Wniosek możesz także złożyć telefonicznie (nr 22 276 22 76, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub w oddziale banku
 • Jeśli Konto WALUTOWE zakładasz po raz pierwszy, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o nich otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Umowę potwierdzisz w oddziale banku w dogodnym dla siebie terminie lub za pośrednictwem kuriera
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Opłata za wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku: 0 zł
 • Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziałach Idea Banku: 0zł (bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych, w przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji bank stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych)
 • 2 pierwsze przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu kalendarzowym: 0zł
IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Przelewając środki na rachunek zagraniczny lub rachunek walutowy w kraju, należy wpisać numer rachunku, który zgodny jest ze standardem IBAN oraz posiada kod BIC banku odbiorcy. Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.
iban
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl.

22 276 22 76
Koszt zgodny z taryfą operatora

Wyślij zapytanie