Otwarcie0 zł

Konto FIRMA TO JA
nasze najlepsze konto dla firm

 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • bezpłatne standardowe przelewy przez Internet
 • innowacyjny system do zarządzania firmą Idea Cloud w pakiecie
 • kasoterminal 3 w 1 na preferencyjnych warunkach

Konto FIRMA TO JA to konto firmowe, będące efektem współpracy Idea Banku z tysiącami przedsiębiorców - ich uwagi i pomysły przenieśliśmy do świata realnego, tworząc jedno z najbardziej przyjaznych kont dostępnych na rynku.

Jedną z największych bolączek właścicieli firm jest konieczność ponoszenia wysokich opłat za korzystanie nawet z tak podstawowych usług bankowych jak prowadzenie konta dla firm. Dlatego w ofercie Konta FIRMA TO JA nie pobieramy opłat za założenie, a opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł przez pierwszych 24 miesięcy od otwarcia rachunku lub pod warunkiem: wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym.

Nie ma również opłat za wypłaty i wpłaty gotówkowe z bankomatów w oddziałach Idea Banku, standardowe przelewy realizowane w Bankowości Internetowej.

W Idea Banku nie zapłacisz też za wydanie debetowej karty płatniczej do konta, a jeśli będziesz z niej aktywnie korzystać nie pobierzemy opłaty miesięcznej za jej prowadzenie - wystarczy co miesiąc dokonać transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą na kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 zł, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 zł. 

Zakładając konto firmowe zyskujesz dostęp do Idea Cloud, czyli systemu transakcyjnego pomagającego zarządzać firmowymi finansami. Znajdziesz tu darmową Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK. Jak założyć konto online? Wystarczy złożyć wniosek o konto online, wybrać opcje aktywacji przelewem oraz wykonać przelew na nowe konto. Po weryfikacji Twoje konto zostanie aktywowane.

Idea Cloud pozwala też szybko korzystać z naszych kredytów, pożyczek i innych produktów finansowych - wystarczy kliknąć i wypełnić formularz danej oferty, a decyzja kredytowa pojawi się w kilka minut. Idea Cloud to także centrum zarządzania budżetem przedsiębiorstwa - sprawdzi płynność finansową i wskaże, jakie obszary wymagają Twojej uwagi.

Jeżeli natomiast chcesz przyjmować płatności kartą, mamy dla Ciebie w ofercie Kasoterminal 3 w 1, narzędzie integrujące funkcje kasy fiskalnej online i terminala płatniczego w jednym niewielkim urządzeniu. Dzięki niemu możesz oferować swoim klientom zarówno płatności gotówką, jak i kartą.

 • Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA TO JA przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Konto można założyć przez Internet albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi Wirtualny Sejf i funkcjonalności Zarządzanie Płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Wypełnij wniosek o konto online na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział i uzyskaj dostęp do swojego konta
 • Aktywuj konto, na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł (od każdej karty)
 • Opłata za prowadzenie karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA TO JA” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN . Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego wynosi 0 PLN przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, w przypadku Rachunku Głównego. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego po upływie 24 miesięcy od otwarcia Rachunku Głównego wynosi 0 PLN pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym. W przypadku niespełnienia wymienionego warunku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych lub (ii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 PLN.
Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.