Za otwarcie0 zł

Konto FUNDUSZU NA CELE INWESTYCYJNE
- produkt wycofany z oferty

 • Konto prowadzone dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe, w tym do ZUS i US
 • 0 zł za otwarcie konta i za wydanie karty
 • możliwość założenia w bankowości telefonicznej lub w oddziale

Konto FUNDUSZU NA CELE INWESTYCYJNE przeznaczone jest dla:

 • spółek akcyjnych
 • spółek z o.o.
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 5 zł
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za obsługę debetowej karty płatniczej: 15 zł
 • Opłata za standardowe przelewy przez internet, w tym do ZUS i US: 0 zł
 • Opłata za przelewy SEPA przez internet: 0 zł 
 • Wypłata gotówki ze wszystkich ATM w Polsce i innych krajach EOG: 0 zł za pierwsze 5 wypłat w danym miesiącu
 • Wpłaty do wpłatomatów: 0 zł do 100 tys. zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy Konto FUNDUSZU NA CELE INWESTYCYJNE (Konto FCI) przeznaczone jest dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych tj. spółek kapitałowych. Idea Bank wprowadza ten typ rachunku rozliczeniowego zgodnie z postanowieniami zmienionej 28 listopada 2020 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta wynosi bezwarunkowo 5 zł. Opłata za obsługę karty wynosi bezwarunkowo 15 zł. W razie wydania do Rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta FCI zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji dla jednostek organizacyjnych oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla jednostek organizacyjnych na www.ideabank.pl