Prowadzenie 0 zł

Konto IDEALNE

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za standardowe przelewy internetowe
  • 0 zł za wydanie karty debetowej
  •  płatności zbliżeniowe Google Pay

Co otrzymujesz w pakiecie?

Konto IDEALNE to konto, będące odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów, którzy oprócz optymalnej oferty dla przedsiębiorców potrzebują konta osobistego na podobnych zasadach – czyli bez opłat za prowadzenie konta i standardowe przelewy internetowe.

Z dostępnym dla każdego Kontem IDEALNYM nie płacisz za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz krajowe przelewy internetowe, które możesz zlecić w innowacyjnej i wygodnej bankowości elektronicznej Idea Cloud.

Nie pobieramy opłat za wydanie debetowej karty płatniczej do konta ani miesięcznej opłaty za jej obsługę.


 

 

  • Wypełnij wniosek na stronie ideabank.pl, albo odwiedź nasz oddział
  • Wybierz sposób zawarcia umowy i weryfikacji tożsamości (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku lub w oddziale banku)
  • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj ze swojego nowego konta
• Otwarcie i prowadzenie Konta IDEALNEGO: 0 zł
• Wydanie debetowej karty płatniczej: 0 zł
• Miesięczna opłata za debetową kartę płatniczą: 0 zł


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za 5 pierwszych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0 PLN. Każda kolejna wypłata wynosi 1% wysokości kwoty transakcji. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.