Prowadzenie 0 zł

Konto Idealne
zupełnie darmowe konto

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwa pierwsze przelewy natychmiastowe w miesiącu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Konto Idealne to nowe konto, będące odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów, którzy oprócz optymalnej oferty dla przedsiębiorców potrzebują konta osobistego na podobnych zasadach – czyli bez opłat za prowadzenie konta i standardowe przelewy internetowe.

Z dostępnym dla każdego Kontem Idealnym nie płacisz za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz krajowe przelewy internetowe, które można zlecić w innowacyjnej i wygodnej bankowości elektronicznej Idea Cloud. Każdego miesiąca za 0 zł możesz zlecać dwa przelewy natychmiastowe (Express Elixir) i dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir).

Nie pobieramy opłat za wydanie debetowej karty płatniczej do konta, a jeśli co miesiąc dokonasz z jej pomocą transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100 złotych nie pobierzemy miesięcznej opłaty za jej obsługę. Karta przyda się także do korzystania z sieci ponad tysiąca wpłatomatów w całej Polsce.

Konto Idealne to konto online, zakłada się idealnie, bo m.in. w 100% przez Internet!

 

 

Dla każdego posiadacza Konta Idealnego przygotowaliśmy pakiet usług dostępnych w ramach innowacyjnego systemu bankowości elektronicznej – Idea Cloud. To dopasowane do Twoich potrzeb oferty kredytowe i oszczędnościowe, m.in.:
 • Konto Zośka wspierające długoterminowe oszczędzanie z atrakcyjnym, bo wynoszącym nawet 3% w skali roku zyskiem.
 • Konto Zyskowne oferujące oprocentowanie środków nawet do 3% w skali roku przy określonych kwotach zdeponowanych na koncie.
 • Wypełnij wniosek na stronie ideabank.pl, zadzwoń pod numer infolinii 801 999 111 lub 22 101 10 10 (koszt połączenia zgodby z taryfą operatora) albo odwiedź nasz oddział
 • Wybierz sposób zawarcia umowy i weryfikacji tożsamości (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku, kurierem, lub w oddziale banku)
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj ze swojego nowego konta
 • Otwarcie i prowadzenie Konta Idealnego : 0 zł
 • Wydanie debetowej karty płatniczej: 0 zł
 • Miesięczna opłata za debetową kartę płatniczą: 0 zł (pod warunkiem dokonania w danym cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100 zł, w przeciwnym razie opłata miesięczna wynosi 5 zł)


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN, pod warunkiem wykonania w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż 100,00 PLN. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za prowadzenie karty wynosi 5 PLN. Opłata dotyczy klientów indywidualnych, którzy zawarli umowę o Rachunek oraz umowy o debetową kartę płatniczą do tego Rachunku po dniu 04.01.2013 r. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.