Prowadzenie0 zł

Konto IDEALNE
- produkt wycofany z oferty

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za standardowe przelewy internetowe
  • 0 zł za wydanie karty debetowej
  •  płatności zbliżeniowe Google Pay
Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za 5 pierwszych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0 PLN. Każda kolejna wypłata wynosi 1% wysokości kwoty transakcji. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.