Prowadzenie 0 zł

Konto Idealne
zupełnie darmowe konto

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwa pierwsze przelewy natychmiastowe w miesiącu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta

 

Karta debetowa MasterCard

 

Idea Cloud – innowacyjna bankowość

Szczegóły

Nielimitowany dostęp
do coworku Idea Hub

Szczegóły
Konto Idealne to nowe konto, będące odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów, którzy oprócz optymalnej oferty dla przedsiębiorców potrzebują konta osobistego na podobnych zasadach – czyli bez opłat za prowadzenie konta i standardowe przelewy internetowe.

Z dostępnym dla każdego Kontem Idealnym nie płacisz za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz krajowe przelewy internetowe, które można zlecić w innowacyjnej i wygodnej bankowości elektronicznej Idea Cloud. Każdego miesiąca za 0 zł możesz zlecać dwa przelewy natychmiastowe (Express Elixir) i dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir).

Nie pobieramy opłat za wydanie debetowej karty płatniczej do konta, a jeśli co miesiąc dokonasz z jej pomocą transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100 złotych nie pobierzemy miesięcznej opłaty za jej obsługę. Karta przyda się także do korzystania z sieci ponad tysiąca wpłatomatów w całej Polsce.

Konto Idealne to konto online, zakłada się idealnie, bo m.in. w 100% przez Internet!

 

 

Dla każdego posiadacza Konta Idealnego przygotowaliśmy pakiet usług dostępnych w ramach innowacyjnego systemu bankowości elektronicznej – Idea Cloud. To dopasowane do Twoich potrzeb oferty kredytowe i oszczędnościowe, m.in.:
 • Konto Zośka wspierające długoterminowe oszczędzanie z atrakcyjnym, bo wynoszącym nawet 3% w skali roku zyskiem.
 • Konto Zyskowne oferujące oprocentowanie środków nawet do 3% w skali roku przy określonych kwotach zdeponowanych na koncie.
 • Wypełnij wniosek na stronie ideabank.pl, zadzwoń pod numer infolinii 801 999 111 lub 22 101 10 10 (koszt połączenia zgodby z taryfą operatora) albo odwiedź nasz oddział
 • Wybierz sposób zawarcia umowy i weryfikacji tożsamości (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku, kurierem, lub w oddziale banku)
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj ze swojego nowego konta
 • Otwarcie i prowadzenie Konta Idealnego : 0 zł
 • Wydanie debetowej karty płatniczej: 0 zł
 • Miesięczna opłata za debetową kartę płatniczą: 0 zł (pod warunkiem dokonania w danym cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100 zł, w przeciwnym razie opłata miesięczna wynosi 5 zł)


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN, pod warunkiem wykonania w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż 100,00 PLN. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za prowadzenie karty wynosi 5 PLN. Opłata dotyczy klientów indywidualnych, którzy zawarli umowę o Rachunek oraz umowy o debetową kartę płatniczą do tego Rachunku po dniu 04.01.2013 r. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.