Oprocentowanie0,10%

Konto IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCE
- produkt wycofany z oferty

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie standardowe 0,10% w skali roku
 • swoboda wpłat i wypłat – bez opłat, bez utraty odsetek
 • brak limitu lokowanych środków
 • oferta dostępna dla nowych i dotychczasowych klientów banku
 • Konto IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCE przeznaczone jest dla klientów indywidualnych
 • Oprocentowanie standardowe na koncie jest zmienne i w skali roku wynosi 0,10%

Obsługa konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCEGO dostępna wyłącznie w Bankowości Internetowej Idea Cloud

 • Otwarcie Konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCEGO: 0 zł
 • Prowadzenie Konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCEGO (opłata miesięczna): 0 zł
 • Prowadzenie Konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCEGO (opłata roczna): 0 zł
 • Opłata za przelewy przez internet (za internetowe przelewy krajowe i SEPA) z Konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCEGO: 0 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Oszczędnościowy Konto IDEALNIE OSZCZĘDZAJĄCE („Rachunek”)  przeznaczony dla klientów indywidualnych. Każdy klient może założyć jeden Rachunek. Oprocentowanie standardowe jest zmienne i wynosi 0,10% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Szczegóły dotyczące Rachunku zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta IDEALNIE OSZCZĘDZAJACEGO dla klientów indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.