Oprocentowanie do3,20%

Promocja „Zyskaj więcej” z Kontem IDEALNIE PROSTYM  • Wysokie oprocentowanie – nawet do 3,20% w skali roku
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta IDEALNIE PROSTEGO
  • Możliwość otwarcia nawet 3 kont

Co otrzymujesz w pakiecie?

Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jak lokata? To możliwe! W ramach Promocji „Zyskaj więcej” z kontem IDEALNIE PROSTYM otwartym w Okresie przystąpienia do Promocji możesz zyskać nawet 3,20% w skali roku. Oprocentowanie promocyjne jest zmienne i naliczane jest do dnia 30.12.2018r., po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Promocji „Zyskaj więcej”. Po zakończeniu Okresu Promocji środki zgromadzone na koncie IDEALNIE PROSTYM objęte będą oprocentowaniem standardowym w wysokości 1,10% w skali roku.

Okres przystąpienia do Promocji trwa do czasu jej odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 07.11.2018 r.

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Oprocentowanie promocyjne naliczane będzie w Okresie Promocji dla środków zgromadzonych na Koncie IDEALNIE PROSTYM na następujących zasadach:

  • do 20 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 3,20% w skali roku
  • od 20 000,01 PLN do 200 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 2,50% w skali roku
  • od 200 000,01 PLN do 1 000 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 2,20% w skali roku
  • powyżej 1 000 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 1,10% w skali roku.


Po osiągnieciu salda określonego w Tabeli, całość środków objęta jest oprocentowaniem wskazanym dla danego przedziału salda.
Co to oznacza w praktyce dla Twoich pieniędzy? Jeśli w Okresie Promocji zgromadzisz na Koncie IDEALNIE PROSTYM środki w wysokości 19 990,00 PLN, ich oprocentowanie wyniesie 3,20% w skali roku. Jeżeli natomiast zgromadzisz na tym Koncie 20 100, 00 PLN oprocentowanie dla całości środków wyniesie 2,50% w skali roku.

Otwarcie i prowadzenie Konta IDEALNIE PROSTEGO JEST darmowe.

  • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
  • Przygotuj odpowiednie dokumenty m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza)
  • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku lub za pośrednictwem kuriera

Konto IDEALNIE PROSTE przeznaczone jest dla Klientów Indywidualnych.

Oprocentowanie zależne jest od salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Saldo minimalne Saldo maksymalne Oprocentowanie w skali roku
0 zł 20 000 zł 3,20%
20 000,01 zł 200 000 zł 2,50%
200 000,01 zł 1 000 000 zł 2,20%
powyżej 1 000 000 zł 1,10%

Otwarcie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO: 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata miesięczna): 0 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Oszczędnościowy „Konto Idealnie Proste” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku wskazane w Tabeli Oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o Rachunek jest zmienne i wynosi 1,10% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto Idealnie PROSTE” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.

Promocja „Zyskaj więcej” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami (dalej „Uczestnik”). Do Promocji może przystąpić konsument, który: 1) zawarł Umowę o Rachunek Oszczędnościowy Konto IDEALNIE PROSTE; 2) zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną lub był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną przed rozpoczęciem Okresu Promocji; 3) zaakceptował Regulaminu Promocji „Zyskaj więcej”. Uczestnik Promocji może posiadać w Banku maksymalnie trzy Konta IDEALNIE PROSTE. Oprocentowanie promocyjne środków zgromadzonych na Koncie IDEALNIE PROSTYM otwartym w Okresie Przystąpienia, obowiązuje w trakcie trwania Okresu Promocji, jest zmienne i wynosi: 1) 3,20% w skali roku dla środków w wysokości do 20 000 PLN; 2) 2,50% w skali roku dla środków w wysokości od 20 000,01 do 200 000,00PLN; 3) 2,20% w skali roku dla środków w wysokości od 200 000,01 do 1 000 000 PLN; 4) 1,10% w skali roku dla środków powyżej 1 000 000 PLN. Po osiągnieciu salda określonego w Tabeli, całość środków objęta jest oprocentowaniem wskazanym dla danego przedziału salda. Po zakończeniu Promocji środki zgormadzone na Koncie IDEALNIE PROSTYM objęte są oprocentowaniem standardowym w wysokości 1,10% w skali roku. Okres przystąpienia do Promocji trwa do czasu jej odwołania jednak nie krócej niż do dnia 07.01.2018r., zaś Okres Promocji w którym Bank nalicza oprocentowanie promocyjne trwa do 30.12.2018r. Kapitalizacja odsetek następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie www.ideabank.pl

22 276 22 76
Koszt zgodny z taryfą operatora

Wyślij zapytanie