Oprocentowanie do1,10%

Konto OSZCZĘDNOŚCIOWE IDEALNIE PROSTE

  • Atrakcyjne oprocentowanie – aż 1,10% w skali roku
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta IDEALNIE PROSTEGO
  • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Stały dostęp do gotówki

Wybierz rachunek oszczędnościowy ze zmiennym oprocentowaniem 1,10%. Konto IDEALNIE PROSTE przeznaczone jest dla klientów indywidualnych, którzy chcą ulokować swoje środki, tak aby przynosiły regularne zyski, a jednocześnie mieć do nich łatwy dostęp.

Otwarcie i prowadzenie Konta IDEALNIE PROSTEGO jest darmowe. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi, a Twoje finanse są przejrzyste jak nigdy wcześniej. W każdym miesiącu masz możliwość dokonania jednego przelewu wewnętrznego z rachunku oszczędnościowego za 0 zł.

  • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
  • Przygotuj odpowiednie dokumenty, m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza).
  • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO: 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata miesięczna): 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata roczna): 0 zł

Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu: 0 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Oszczędnościowy „Konto Idealnie Proste” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku wskazane w Tabeli Oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o Rachunek jest zmienne i wynosi 1,10% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto Idealnie PROSTE” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.