Oprocentowanie do2,15%

Konto ZOŚKA PRO
oprocentowanie jak na lokacie

 • Wysokie oprocentowanie – nawet do 2,15% w skali roku
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta „ZOŚKA PRO”
 • Odsetki ustalane na koniec każdego dnia

Zobacz ile możesz zarobić na Koncie ZOŚKA PRO

Ile środków w danym dniu będziesz utrzymywać na Koncie IDEALNYM?
Oferujemy Ci 2,15% w skali roku na Koncie ZOŚKA PRO do kwoty:
Załóż online
Nie mam konta Mam już konto

Co otrzymujesz w pakiecie?

Szukasz rachunku oszczędnościowego oprocentowanego jak lokata? Zyskaj do 2,15% w skali roku. Masz wpływ na wysokość środków objętych wysokim oprocentowaniem.
Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym – Konto ZOŚKA PRO, Bank ustala na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad:

1. Oprocentowanie w wysokości 2,15% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym – Konto ZOŚKA PRO o wartości do 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Koncie ZOŚKA PRO, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,00% w skali roku.

2. Oprocentowanie w wysokości 1,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Koncie ZOŚKA PRO, w przypadku gdy:
a)         Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź
b)         środki dostępne na Koncie ZOŚKA PRO będą większe, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku. W tym wypadku Bank naliczy oprocentowanie w wysokości 2,15% dla środków równych 10 krotności salda na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, a dla nadwyżki tych środków naliczy oprocentowanie w wysokości 1,00%

Najkorzystniej otworzyć Konto ZOŚKA PRO wraz z Kontem IDEALNYM i aktywnie z nich korzystać, aby obejmować zgromadzone środki wysokim oprocentowaniem 2,15% w skali roku. Ich założenie i prowadzenie są darmowe. Inne darmowe usługi w ramach Konta IDEALNEGO to m.in. bezpłatne przelewy krajowe w systemie Elixir, które zlecisz wygodnie z komputera lub smartfona za pomocą aplikacji mobilnej, oraz 2 pierwsze w miesiącu kalendarzowym darmowe przelewy natychmiastowe (Express Elixir) i przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir). W przypadku Konta IDEALNEGO nie płacisz także za wydanie karty debetowej MasterCard, a miesięczna obsługa karty wynosi 0zł. Karta przyda się też do skorzystania z sieci ponad tysiąca darmowych wpłatomatów w całej Polsce oraz pobieranie gotówki za darmo z każdego bankomatu w kraju.
Posiadanie konta w Idea Banku daje Ci także nieograniczoną możliwość korzystania z darmowych przestrzeni coworkingowych Idea Hub.

Konto ZOŚKA PRO przeznaczone jest dla Klientów Indywidualnych.

Oprocentowanie zależne jest od salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza)
 • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku lub za pośrednictwem kuriera
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto IDEALNE: 0 zł
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowego ZOŚKA PRO: 0 zł
 • Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto IDEALNE (opłata miesięczna): 0 zł
 • Prowadzenie rachunku oszczędnościowego ZOŚKA PRO (opłata miesięczna): 0 zł
 • Wydanie karty debetowej do Konta IDEALNEGO: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę debetową wydaną do Konta IDEALNEGO: 0 zł
 • Oprocentowanie standardowe Konta ZOŚKA PRO wynosi 2,15% w skali roku dla środków do 10-ciokrotności wysokości salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  dla pozostałych środków 1,00% w skali roku.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Oszczędnościowy „Konto ZOŚKA PRO” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami (dalej „Klient”). Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków na Rachunku jest zmienne i uzależnione od salda środków na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym. Oprocentowanie w wysokości 2,15 % w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku o wartości 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Rachunku, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,00% w skali roku. Oprocentowanie w wysokości 1,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku, w przypadku gdy: (i)Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź (ii)środki dostępne na Rachunku będą większe, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto ZOŚKA PRO” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl.

 

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce wynosi 0 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.

22 276 22 76
Koszt zgodny z taryfą operatora

Wyślij zapytanie