Oprocentowanie do2,15%

Konto ZOŚKA PRO
oprocentowanie jak na lokacie

 • Wysokie oprocentowanie – nawet do 2,15% w skali roku
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta „ZOŚKA PRO”
 • Odsetki ustalane na koniec każdego dnia

Zobacz ile możesz zarobić na Koncie ZOŚKA PRO

Ile środków w danym dniu będziesz utrzymywać na Koncie IDEALNYM?
Oferujemy Ci 2,15% w skali roku na Koncie ZOŚKA PRO do kwoty:
Załóż online
Nie mam konta Mam już konto

Co otrzymujesz w pakiecie?

Szukasz rachunku oszczędnościowego oprocentowanego jak lokata? Zyskaj do 2,15% w skali roku. Masz wpływ na wysokość środków objętych wysokim oprocentowaniem.
Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym – Konto ZOŚKA PRO, Bank ustala na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad:

1. Oprocentowanie w wysokości 2,15% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym – Konto ZOŚKA PRO o wartości do 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Koncie ZOŚKA PRO, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,00% w skali roku.

2. Oprocentowanie w wysokości 1,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Koncie ZOŚKA PRO, w przypadku gdy:
a)         Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź
b)         środki dostępne na Koncie ZOŚKA PRO będą większe, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku. W tym wypadku Bank naliczy oprocentowanie w wysokości 2,15% dla środków równych 10 krotności salda na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, a dla nadwyżki tych środków naliczy oprocentowanie w wysokości 1,00%

Najkorzystniej otworzyć Konto ZOŚKA PRO wraz z Kontem IDEALNYM i aktywnie z nich korzystać, aby obejmować zgromadzone środki wysokim oprocentowaniem 2,15% w skali roku. Ich założenie i prowadzenie są darmowe. Inne darmowe usługi w ramach Konta IDEALNEGO to m.in. bezpłatne przelewy krajowe w systemie Elixir, które zlecisz wygodnie z komputera lub smartfona za pomocą aplikacji mobilnej, oraz 2 pierwsze w miesiącu kalendarzowym darmowe przelewy natychmiastowe (Express Elixir) i przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir). W przypadku Konta IDEALNEGO nie płacisz także za wydanie karty debetowej MasterCard, a miesięczna obsługa karty wynosi 0zł. Karta przyda się też do skorzystania z sieci ponad tysiąca darmowych wpłatomatów w całej Polsce oraz pobieranie gotówki za darmo z każdego bankomatu w kraju.
Posiadanie konta w Idea Banku daje Ci także nieograniczoną możliwość korzystania z darmowych przestrzeni coworkingowych Idea Hub.

Konto ZOŚKA PRO przeznaczone jest dla Klientów Indywidualnych.

Oprocentowanie zależne jest od salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza)
 • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku lub za pośrednictwem kuriera
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto IDEALNE: 0 zł
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowego ZOŚKA PRO: 0 zł
 • Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto IDEALNE (opłata miesięczna): 0 zł
 • Prowadzenie rachunku oszczędnościowego ZOŚKA PRO (opłata miesięczna): 0 zł
 • Wydanie karty debetowej do Konta IDEALNEGO: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę debetową wydaną do Konta IDEALNEGO: 0 zł
 • Oprocentowanie standardowe Konta ZOŚKA PRO wynosi 2,15% w skali roku dla środków do 10-ciokrotności wysokości salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  dla pozostałych środków 1% w skali roku.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 276 22 76 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Rachunek Oszczędnościowy „Konto ZOŚKA PRO” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami (dalej „Klient”). Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków na Rachunku jest zmienne i uzależnione od salda środków na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym. Oprocentowanie w wysokości 2,15% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku o wartości 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Rachunku, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,00% w skali roku. Oprocentowanie w wysokości 1,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku, w przypadku gdy: (i)Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź (ii)środki dostępne na Rachunku będą większe, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto ZOŚKA PRO” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl.

 

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce wynosi 0 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.