Oprocentowanie do 2,00%

Konto ZYSKOWNE – BIZNES
oszczędzaj do 2,00% rocznie

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie jak na lokacie – do 2,00% rocznie
 • możliwość bezpłatnego założenia trzech takich kont
Konto ZYSKOWNE BIZNES powstało z myślą o przedsiębiorcach, którzy cenią sobie nie tylko wygodę, bezpieczeństwo i szybki dostęp do konta, lecz także bardzo atrakcyjne oprocentowanie.

Zakładając Konto ZYSKOWNE BIZNES w Idea Banku zarabiasz aż do 2,00% w skali roku - to tyle, co na dobrej lokacie! Pieniądze możesz wypłacić w każdej chwili, za każdy pierwszy przelew na inny rachunek w Idea Bank z konta w danym miesiącu nie pobierzemy opłaty.

Wolisz uporządkować finanse i podzielić oszczędności? U nas nie zapłacisz za założenie nawet trzech takich kont.

Uzupełnieniem oferty Konta ZYSKOWNEGO jest rachunek rozliczeniowy. W Idea Banku możesz wybierać spośród wielu propozycji - w zależności od swoich potrzeb:  
 • mając Konto FIRMA TO JA, nie będziesz już płacić za prowadzenie rachunku i standardowe przelewy internetowe. Możesz skorzystać także z usługi terminali płatniczych lub darmowego debetu do 5 tys. zł przez 3 miesiące
 • Konto BRANŻOWE pozwoli Ci uzyskać nawet 10 procent zwrotu za wybrane zakupy do 40 zł miesięcznie. Rachunek rozliczeniowy uzupełnisz debetową kartą płatniczą, która także będzie prowadzona bezpłatnie jeśli w danym miesiącu dokonasz za jej pomocą transakcji bezgotówkowych o wartości minimum 400 zł

 

 

Niezależnie, które konto rozliczeniowe wybierzesz, będziesz miał do dyspozycji system do zarządzania firmą Idea Cloud, a w nim Chmurę Faktur w której bezpłatnie wystawisz fakturę i przechowasz firmowe dokumenty.  • Konto ZYSKOWNE – BIZNES przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Można je założyć przez Internet albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Oprocentowanie zmienne na koncie w skali roku wynosi dla kwoty:
  • do 10 000 zł - 1,25%
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1,00%
  • powyżej 50 000 zł do 100 000 zł - 1,10%
  • powyżej 100 000 zł – 1,20%
 • Oprocentowanie w następnym miesiącu może być podwyższone w przypadku spełnienia dwóch warunków:
  • dokonania przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego
  • dokonania wpływu na Rachunek Rozliczeniowy w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000 zł.
 • Po spełnieniu ww. warunków oprocentowanie zmienne na Koncie ZYSKOWNYM BIZNES w skali roku wynosi dla kwoty:
  • do 10 000 zł – 2,00%
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1,50%
  • powyżej 50 000 zł do 100 000 zł – 1,65%
  • powyżej 100 000 zł – 1,85%
 • Wypełnij wniosek o konto na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział i uzyskaj dostęp do swojego konta
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Założenie i prowadzenie Konta ZYSKOWNEGO – BIZNES: 0 zł
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny, 5 zł za każdy kolejny przelew w miesiącu oraz przelewy krajowe w systemie Elixir

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek rozliczeniowy „Konto ZYSKOWNE BIZNES” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i wynosi od 1,00% w skali roku do 1,25% w skali roku w zależności od zdeponowanej kwoty na Koncie. W wypadku dokonania przez klienta na Rachunku Rozliczeniowym (dalej „Rachunek”) w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego oraz wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000,00 PLN oprocentowanie na Koncie wynosi od 1,50% w skali roku do 2,00% w skali roku w zależności od zdeponowanej kwoty na Koncie. Maksymalne oprocentowanie środków na Koncie wynosi 2,00% w skali roku w przypadku dokonania przez klienta na Rachunku w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego oraz wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000,00 PLN dla zdeponowanej kwoty poniżej 10 000 PLN. Bank będzie dokonywał analizy transakcji, o których mowa powyżej oraz zmieniał na jego podstawie wysokość oprocentowania w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez okres jednego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa powyżej. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Kapitalizacja odsetek na Koncie następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania Rachunków Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą oraz Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Rozliczeniowych w Złotych Polskich Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą dostępnych na stronie www.ideabank.pl. oraz w oddziałach Idea Bank S.A.