Konto ZYSKOWNE – BIZNES
- produkt wycofany z oferty

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie do 0,30% rocznie
 • możliwość bezpłatnego założenia trzech takich kont
 • Konto ZYSKOWNE – BIZNES przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Można je założyć przez Internet albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Oprocentowanie na koncie w skali roku wynosi 0,05%
 • Oprocentowanie w następnym miesiącu może być podwyższone w przypadku spełnienia dwóch warunków:
  • dokonania przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego
  • dokonania wpływu na Rachunek Rozliczeniowy w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000 zł.
 • Po spełnieniu ww. warunków oprocentowanie zmienne na Koncie ZYSKOWNYM BIZNES w skali roku wynosi 0,30%.
 • Założenie i prowadzenie Konta ZYSKOWNEGO – BIZNES: 0 zł
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny, 5 zł za każdy kolejny przelew w miesiącu oraz przelewy krajowe w systemie Elixir

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy „Konto ZYSKOWNE BIZNES” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oprocentowanie środków na Koncie jest stale i wynosi 0,05%. W wypadku dokonania przez klienta na Rachunku Rozliczeniowym (dalej „Rachunek”) w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego oraz wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000,00 PLN oprocentowanie na Koncie wynosi 0,30% w skali roku. Bank będzie dokonywał analizy transakcji, o których mowa powyżej oraz zmieniał na jej podstawie wysokość oprocentowania w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez okres jednego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa powyżej. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Kapitalizacja odsetek na Koncie następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania Rachunków Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą oraz Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Rozliczeniowych w Złotych Polskich Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą dostępnych na stronie www.ideabank.pl. oraz w oddziałach Idea Bank S.A.