Prowizja od7,49%

Kredyt dla Profesjonalistów

 • kredyt obrotowy do 500 000 zł
 • dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego
 • okres spłaty do 8 lat

W Idea Banku osoby wykonujące wolne zawody mogą liczyć na więcej! Największym atutem oferty jest wysoka kwota, bo nawet 500 tys. zł. Kredyt Obrotowy Ratalny dla Profesjonalistów to wygodny sposób finansowania inwestycji oraz bieżących wydatków. O kredyt możesz wnioskować przez Internet, bez konieczności wizyty w oddziale. Środki możesz mieć na koncie nawet w dniu pozytywnej weryfikacji umowy. Do przyznania kredytu nie wymagamy zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Kredyt Obrotowy Ratalny dla Profesjonalistów to idealne rozwiązanie dla osób prowadzących działalność, które potrzebują środków szybko i chcą mieć wygodny do nich dostęp.

Segment Profesjonalistów w Idea Bank to osoby prowadzące działalność gospodarczą w branżach:

 • komornik sądowy,
 • notariusz,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • lekarz o specjalizacji ogólnej,
 • lekarz specjalista,
 • lekarz stomatologii,
 • lekarz weterynarii

Dzięki unikalnemu systemowi Obrotomierz decyzję kredytową otrzymasz w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać kredyt dla firm zamiast zaświadczeń z urzędów wystarczy nam historia z Twoich firmowych kont bankowych za ostatnie sześć miesięcy.

W serwisie Obrotomierz, wraz z kredytem obrotowym ratalnym, możesz uzyskać również limit w rachunku bieżącym i kartę kredytową. Ale to nie wszystko - udostępniamy więcej produktów i rozwiązań, których raczej nie znajdziesz w innych bankach. Dodatkowo w ramach konta uzyskasz bankowość elektroniczną Idea Cloud, w ramach której wystawisz fakturę kontrahentom, bezpiecznie przechowasz dokumenty i dane partnerów biznesowych. Z centrum dowodzenia firmą możesz korzystać w dowolnym miejscu - w Polsce, za granicą, w tramwaju czy też w trakcie zakupów.

 • Kredyt Obrotowy dla Profesjonalistów przeznaczony jest dla przedsiębiorców wykonujących wolne zawody w branżach:
  • komornik sądowy
  • notariusz,
  • adwokat,
  • radca prawny,
  • lekarz o specjalizacji ogólnej,
  • lekarz specjalista,
  • lekarz stomatologii,
  • lekarz weterynarii
 • Cel kredytowania: finansowanie potrzeb bieżących lub konsolidacja zobowiązań kredytowych: firmowych oraz prywatnych, o ile zostały przeznaczone na cel związany z działalnością
 • Maksymalna kwota kredytu to 500 000 zł, zaś minimalna 5 000 zł
 • Długi okres kredytowania – nawet do 96 miesięcy
 • Do uzyskania wstępnej propozycji kredytowej niezbędna jest rejestracja w systemie Obrotomierz i udostępnienie Twoich rachunków z ostatnich 6 miesięcy. Dodatkowo bank poprosi Cię o przedstawienie PIT lub wyciągu z KPiR/ Ewidencji przychodów za poprzedni rok oraz wyciągu z KPiR/ Ewidencji przychodów za rozliczone miesiące bieżącego roku zanim podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Wyciągi z konta - przygotuj wyciągi za ostatnie 6 miesięcy z rachunków firmowych i osobistych. Bank poprosi Cię także o przedstawienie PIT lub wyciągu z KPiR/ Ewidencji przychodów za poprzedni rok oraz wyciągu z KPiR/ Ewidencji przychodów za rozliczone miesiące bieżącego roku zanim podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu
 • Wniosek - złóż wniosek przez Internet lub u doradcy Idea Banku.
 • Wstępna decyzja - przygotujemy dla Ciebie wstępną decyzję kredytową.
 • Podpisanie umowy - w oddziale banku lub innym wskazanym miejscu w dogodnym dla Ciebie terminie podpisujesz umowę kredytową.
 • Uruchomienie środków - rachunek i kredyt uruchamiany jest nawet tego samego dnia, w którym następuje pozytywna weryfikacja umowy kredytowej.
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0%
 • Prowizja za udzielenie kredytu: od 7,49%

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Obrotomierz to serwis internetowy Idea Bank S.A., który umożliwia Klientowi wnioskowanie o kredyt online, skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829), tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą, jak również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W ramach Obrotomierza Bank może zaoferować: Kredyt Obrotowy Ratalny do 400 000 zł w wariancie bez zabezpieczenia, Limit w Rachunku do 500 000 zł w wariancie bez zabezpieczenia. Dodatkowo nowi i aktualni klienci za pośrednictwem Obrotomierza mogą skorzystać z oferty „Kredytu Fair” stanowiącego kredyt w formie linii kredytowej w rachunku do 500 000 zł. Kredyt z decyzją online rozumiany jest jako proces, w którym przygotowywana jest wstępna oferta produktowa online. W ramach oferty produktowej Bank proponuje możliwą kwotę finansowania z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania w wariancie bez zabezpieczeń nie może przekroczyć 500 000 zł. W ramach tej kwoty, Klient może rozdysponować proponowaną kwotę finansowania na wybrane przez siebie produkty. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Warunkiem uruchomienia przez Bank każdego kredytu oferowanego w ramach Obrotomierza jest zawarcie umowy kredytowej. Środki mogą zostać przekazane przez Bank po podpisaniu umowy przez wszystkie strony i pozytywnej jej weryfikacji, nawet tego samego dnia. Adresatem oferty Kredyt Obrotowy Ratalny dla Profesjonalistów może być klient prowadzący działalność gospodarczą w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej lub spółki jawnej lub spółki partnerskiej wykonujący wolny zawód na podstawie uprawnień określonych przepisami prawa w branży: komornik sądowy, notariusz, adwokat, radca prawny, lekarz o specjalizacji ogólnej, lekarz specjalista, lekarz stomatologii, lekarz weterynarii. Szczegółowe warunki uzyskania każdego z produktów dostępnych w ramach Obrotomierza, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.