Oprocentowanie od5,25%

Kredyt na Innowacje Technologiczne

  • dotacja do 70% wydatków kwalifikowanych inwestycji
  • na cel innowacyjny: zakup lub wdrożenie nowej technologii
  • wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego
We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferujemy „Kredyt na Innowacje Technologiczne”, dzięki któremu realizując swój innowacyjny projekt możesz liczyć nawet na 70% dofinansowania wydatków kwalifikowanych inwestycji. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Program współfinasowany z Unii Europejskiej ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, budowę nowych i umocnienie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Dodatkowo ma wzmocnić jakość badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć środki na zakup nowej lub wdrożenie własnej technologii.

Kredyt na Innowacje Technologiczne jest Poddziałaniem 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i skierowany jest do przedsiębiorstw sektora MŚP.

Ale to nie wszystko - udostępniamy więcej produktów i rozwiązań. Wraz z kredytem otrzymasz rachunek z kartą debetową, dzięki której będziesz mógł wpłacać i wypłacać środki w Mobilnym Wpłatomacie – wpłatomat zamówisz przez intuicyjną aplikację mobilną. Dzięki niemu nie musisz jeździć z utargiem do banku czy nocnej wrzutni. Dodatkowo w ramach konta uzyskasz bankowość elektroniczną Idea Cloud, w ramach której wystawisz fakturę kontrahentom, bezpiecznie przechowasz dokumenty i dane partnerów biznesowych – z centrum dowodzenia firmą możesz korzystać w dowolnym miejscu - w Polsce, za granicą, w tramwaju czy też w trakcie zakupów.

Gdy będziesz miał ochotę popracować w bezpłatnym coworkingu Idea Hub, wystarczy, że podasz w trakcie wizyty w Idea Hub swój login do bankowości, a uzyskasz dostęp do darmowego wifi, bezpłatnej kawy i urządzeń biurowych, również bez opłat. W Idea Hub spotkasz się też z kontrahentem lub skorzystasz z salki konferencyjnej.
Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – bazujące na własnych lub nabytych wynikach prac badawczo-rozwojowych.

Kredyt na Innowacje Technologiczne przyznawany jest przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy w wysokości min. 25%.

Dofinansowanie nawet do 70% wydatków kwalifikowanych otrzymuje się na spłatę części kredytu. Dofinansowaniu podlegają wydatki przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
  • Złóż wniosek o kredyt w Idea Banku
  • Przygotuj wniosek o dofinansowanie oraz złóż elektronicznie i papierowo w Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu
  • Najbardziej innowacyjne projekty mogą liczyć na unijne wsparcie!

Najbliższy nabór na wnioski o dofinansowanie odbędzie się w 2018 roku.
  • Prowizja za udzielenie kredytu na innowacje technologiczne: od 0%
  • Inne opłaty i  prowizje za obsługę kredytu na innowacje technologiczne: zgodnie z TOiP 14.12.2015

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Idea Bank S.A. we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 w ramach Poddziałania 3.2.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oferuje „Kredyt na innowacje technologiczne”. Z oferty kredytu mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Kredytem mogą być sfinansowane inwestycje technologiczne polegające na: (i)zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo (ii) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Bank podejmuję decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wsparciem finansowym dla przedsiębiorcy jest dofinansowanie w formie premii technologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez Idea Bank S.A. na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna przyznawana jest w przypadku zakwalifikowania inwestycji technologicznej do dofinansowania projektu przedsiębiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wypłacana ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Wysokość premii nie może przekroczyć: (i)kwoty 6 mln zł (ii) limitów maksymalnej intensywności określonych w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).