Oprocentowanie od 6,50%

Kredyt na start + Rok bez ZUS-u
od 1. dnia prowadzenia działalności

 • Wniosek online, bez kolejek i zaświadczeń z urzędów
 • Nawet 350 000 zł w kredycie na start dla firm
 • Od pierwszego dnia prowadzenia działalności
 • Promocja "Rok bez ZUS-u"
Kredyt NA START w Idea Banku to rozwiązanie dla początkujących i dopiero powstających przedsiębiorstw – o kredyt dla nowej firmy możesz się ubiegać już pierwszego dnia po założeniu działalności. Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu i długiemu, bo dochodzącemu nawet do 10 lat, okresowi kredytowania zyskujesz wysoki kapitał na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorcy zakładając firmę często wybierają kredyty dla firm jako formę finansowania. Kredyty dla nowych, w tym małych, firm w Idea Banku od kilku lat są dla przedsiębiorców atrakcyjnym źródłem finansowania.

Aby ułatwić rozwój Twojego przedsiębiorstwa, przez 12 miesięcy okresu kredytowania będziemy wypłacać Ci premię z możliwością przeznaczenia środków na opłacenie składek ZUS do kwoty 400 zł miesięcznie – po przystąpieniu do Promocji Rok bez ZUS-u, spełnieniu warunków i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Kredyt NA START to także kredyt dla małej firmy szukającej finansowania na początku swojej działalności.

Kredyty dla nowych firm są stworzone po to, aby początkujący przedsiębiorca mógł skupić się na tym, co najważniejsze, a nie na długim i często żmudnym szukaniu dodatkowych środków finansowania. Idea Bank oferując kredyty dla firm stara się trafić do firm z różnym stażem działalności w tym także dla nowych przedsiębiorstw.

Dodatkowo do kredytu m.in. dla małej firmy dostaniesz konto bankowe z innowacyjną platformą do zarządzania firmą Idea Cloud, w której będziesz mógł m.in. wystawić faktury, przechowywać bezpiecznie dokumenty oraz prognozować przepływy pieniężne.

Wiemy jak ważne jest ograniczanie kosztów na początku działalności, dlatego wraz z kontem oferujemy Tobie darmową przestrzeń coworkingową Idea Hub.

Pieniądze, które zarobisz w formie gotówki będziesz mógł bezpłatnie wpłacić w jednym z ponad 1 000 stacjonarnych wpłatomatów w całej Polsce lub zamówić odbiór środków przez Mobilny Wpłatomat, który przyjedzie pod wskazane przez Ciebie miejsce o wybranej przez Ciebie godzinie.

 • Kredyt Na Start przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski, również wspólników w formie spółek cywilnych, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, spółek prawa handlowego, dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą
 • Minimalna kwota kredytu na start: 5 000 zł (limit w rachunku) lub 10 000 zł (kredyt ratalny)
 • Maksymalna kwota kredytu: 350 000 zł
 • Spłata kredytu: w ratach równych lub malejących
 • Zabezpieczenie kredytu na start dla firm:
  • do 100 000 zł – bez zabezpieczenia na majątku, kredyt na start ze wsparciem rządowym
  • powyżej 100 000 zł -  hipoteka na nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do promocji jest:
 • zawarcie umowy o prowadzenie księgowości z Tax Care S.A. w okresie promocyjnym albo wcześniejszym oraz terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy o prowadzenie księgowości w całym okresie kredytowania
 • zawarcie umowy o rachunek bieżący w Idea Banku w okresie promocyjnym lub wcześniejszym oraz zobowiązanie do terminowego regulowania z niego płatności na rzecz ZUS-u od momentu uruchomienia kredytu
 • terminowa spłata rat kredytu (obciążeń kredytowych)
 • terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne od Uczestnika na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z rachunku bankowego prowadzonego w Idea Banku
 • złożenie wniosku o przystąpienie do Promocji
Nagroda w promocji: wypłata dwunastu premii miesięcznych w kwocie 400 zł każda na rachunek bieżący Klienta w Idea Banku z możliwością przeznaczenia na opłacenie składki ZUS.
 • Złóż wniosek o kredyt w oddziale Idea Banku lub na ideabank.pl
 • W Banku otrzymasz informację o decyzji kredytowej
 • Razem z decyzją kredytową zostaniesz poinformowany o formalnościach, jakie trzeba dopełnić
 • Po weryfikacji wniosku podpisujesz umowę kredytową na wybrany okres kredytowania
 • Prowizja za udzielenie kredytu dla firmy: od 0%
 • Prowizja za gotowość środków (przy limicie kredytowym w rachunku bieżącym): 0%
 • Prowizja za odnowienie / podwyższenie limitu (przy limicie kredytowym w rachunku bieżącym): 2,99%

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).Promocja "Rok bez ZUS-u" (dalej Promocja) organizowana przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jest skierowana do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Klienci Banku po łącznym spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie Promocji, będą otrzymywać przez maksymalny okres 12 miesięcy nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł miesięcznie, którą mogą to przeznaczyć na dowolny cel, w tym na zapłatę miesięcznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem iż składki te, do których zapłaty zobowiązany jest Klient, wyliczane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wynosić będą nie więcej niż 400 zł. Łączna maksymalna wysokość środków, jakie Bank może przekazać Klientom w ramach promocji "Rok bez ZUS-u", nie może przekroczyć kwoty 4 800,00 PLN. Szczegóły oferty "Kredyt na Start", w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz określone przez Bank warunki uzyskania kredytu, jak również warunki promocji "Rok bez ZUS-u" dostępne są na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Banku. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu dla nowych firm po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Wnioskowanie o „Kredyt na Start” możliwe jest od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Reklama kredytu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.