Oprocentowanie od3,79%

Kredyt z decyzją online
szybki dostęp do gotówki

 • kredyt dla firm do 300 000 zł
 • wniosek online bez kolejek i zaświadczeń z urzędów
 • środki na koncie nawet w 1 dzień
Większe wydatki, kontrahent spóźnia się z płatnością, a może czekasz na zwrot podatku? Kredyt obrotowy ratalny to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który chce zachować płynność finansową lub potrzebuje dowolnej sumy do dyspozycji o każdej porze – w dzień i w nocy.

Pieniądze pobierzesz z bankomatu przy użyciu karty debetowej, skorzystasz z nich podczas płatności bezgotówkowej w sklepie lub przelejesz na dowolne konto, wskazując dowolny cel.

Dzięki unikalnemu systemowi Obrotomierz decyzję kredytową otrzymasz w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać kredyt dla firm z decyzją online zamiast zaświadczeń z urzędów wystarczy nam historia z Twoich firmowych kont bankowych za ostatnie sześć miesięcy.

 

 

W serwisie Obrotomierz, wraz z kredytem obrotowym ratalnym , możesz uzyskać również limit w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny  i kartę kredytową. Ale to nie wszystko - udostępniamy więcej produktów i rozwiązań, których raczej nie znajdziesz w innych bankach. Wraz z kredytem otrzymasz rachunek z kartą debetową, dzięki której będziesz mógł wpłacać i wypłacać środki w Mobilnym Wpłatomacie – wpłatomat zamówisz przez intuicyjną aplikację mobilną. Dzięki niemu nie musisz jeździć z utargiem do banku czy nocnej wrzutni. Dodatkowo w ramach konta uzyskasz bankowość elektroniczną Idea Cloud, w ramach której wystawisz fakturę kontrahentom, bezpiecznie przechowasz dokumenty i dane partnerów biznesowych – z centrum dowodzenia firmą możesz korzystać w dowolnym miejscu - w Polsce, za granicą, w tramwaju czy też w trakcie zakupów.

Gdy będziesz miał ochotę popracować w bezpłatnym coworkingu Idea Hub, wystarczy, że podasz w trakcie wizyty swój login do bankowości, a uzyskasz dostęp do darmowego wifi, bezpłatnej kawy i urządzeń biurowych, również bez opłat. W Idea Hub spotkasz się też z kontrahentem lub skorzystasz z salki konferencyjnej.
 • Kredyt obrotowy ratalny uzyskany z pomocą Obrotomierza przeznaczony jest dla przedsiębiorców,
 • W ramach Obrotomierza możesz uzyskać kredyt obrotowy ratalny do 300 000 zł
 • Minimalna kwota uruchamianego kredytu dla firm z decyzją online to 5 000 zł
 • Także dla nowych firm
 • Okres spłaty: do 37 miesiecy w warcianie bezodsetkowym, do 40/60 (z gwarancją de minimis) miesięcy w wariancie odsetkowym
 • W serwisie Obrotomierz w ramach przygotowanej oferty otrzymujesz wstępną propozycję z możliwą kwotą finansowania.
 • Do uzyskania możliwej kwoty kredytu niezbędna jest rejestracja w systemie Obrotomierz i udostępnienie Twoich rachunków z ostatnich 6 miesięcy
 • Przygotuj wyciągi za ostatnie 6 miesięcy z rachunków firmowych i osobistych
 • Złóż wniosek u doradcy Idea Banku lub przez internet, korzystając ze strony obrotomierz.ideabank.pl
 • Przygotujemy dla Ciebie wstępną decyzję kredytową dla firmy
 • W oddziale banku lub innym wskazanym miejscu w dogodnym dla Ciebie terminie podpisujesz umowę kredytową
 • Rachunek i limit w rachunku uruchamiany jest nawet tego samego dnia, w którym następuje pozytywna weryfikacja umowy kredytowej
 • Prowizja za uruchomienie uzależniona o wybranego wariantu kredytu

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

OBROTOMIERZ to serwis internetowy Idea Bank S.A., który umożliwia Klientowi wnioskowanie o kredyt online, skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), tj. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego. W ramach OBROTOMIERZA Bank może zaoferować: Kredyt Obrotowy Ratalny do 300 000 zł, Limit w Rachunku do 500 000 zł, Kredyt Inwestycyjny do 500 000 zł oraz Kartę Kredytową z limitem do 50 000 zł. Kredyt z decyzją online rozumiany jest jako proces, w którym przygotowywana jest wstępna oferta produktowa online. Kredyt Obrotowy Ratalny oraz Kredyt Inwestycyjny dostępne są również w wariancie bez odsetek, w którym klient w całym okresie kredytowania spłaca raty kapitałowe oraz ponosi koszty prowizji. W ramach oferty produktowej Bank proponuje możliwą kwotę finansowania z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania nie może przekroczyć  500 000 zł. W ramach tej kwoty, Klient może rozdysponować proponowaną kwotę finansowania na wybrane przez siebie produkty. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu  po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania.  Warunkiem uruchomienia przez Bank każdego kredytu oferowanego w ramach Obrotomierza jest zawarcie  umowy kredytowej w formie pisemnej. Środki mogą zostać przekazane przez Bank po podpisaniu umowy przez wszystkie strony i pozytywnej jej weryfikacji, nawet tego samego dnia. Oferta dostępna również z gwarancją de minimis udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7. Szczegółowe warunki uzyskania każdego z dostępnych w ramach OBROTOMIERZA produktu, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego

Promocja „Tablet za uruchomienie” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu indywidualną działalność gospodarczą (dalej „Klientów”). Kredyty biorące udział w Promocji to Kredyt obrotowy w rachunku, Kredyt obrotowy ratalny oraz Kredyt inwestycyjny uzyskane za pomocą Obrotomierza ( dalej „Kredyty biorące udział w Promocji”). Do Promocji może przystąpić Klient, który w Okresie Promocji spełni łącznie następujące wymogi: (i) złoży oświadczenie woli o przystąpieniu do Promocji wraz z akceptacją Regulaminu Promocji; (ii) zawrze z Bankiem Umowę Kredytu obrotowego w rachunku uzyskanego za pomocą Obrotomierza na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł lub zawrze z Bankiem Umowę Kredytu obrotowego ratalnego lub Kredytu inwestycyjnego uzyskanych za pomocą Obrotomierza na kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł; (iii) spełni niezbędne warunki do uruchomienia wskazane w Umowie Kredytu oraz złoży dyspozycję uruchomienia co najmniej jednej transzy jednego z Kredytów biorących udział w Promocji maksymalnie 4 dni robocze od dnia wygenerowania umowy. W przypadku, gdy Klient na dzień obowiązywania Promocji zawarł z Bankiem jedną z umów Kredytów biorących udział w Promocji, warunkiem przystąpienia do Promocji przez Klienta jest spełnienie w Okresie Promocji łącznie następujących wymogów: (i) złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu do Promocji wraz z akceptacją Regulaminu Promocji; (ii) spełnienie niezbędnych warunków do uruchomienia wskazanych w Umowie Kredytu oraz złożenie dyspozycji uruchomienia co najmniej jednej transzy jednego z Kredytów biorących udział w Promocji maksymalnie 4 dni robocze od dnia wygenerowania umowy. W związku z przystąpieniem do Promocji i spełnieniem warunków określonych w Regulaminie Promocji, Klient będzie uprawniony do otrzymania Nagrody. Nagrodą jest Tablet LENOVO TAB2 A7-10F o wartości 50,88 EUR netto. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody. Klient może posiadać tylko jeden kredyt biorący udział w Promocji. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji „Tablet za uruchomienie” dostępnym na www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.