Suma opłat już od100%

Leasing dla firm
również dla start-upów

 • już od 15 000 zł netto
 • wpłata początkowa od 0%
 • finansowanie do 84 mies. w przypadku pojazdów do 3,5t lub nawet do 120 mies. dla maszyn i urządzeń rolniczych
 • uproszczone procedury
Leasing w Idea Leasing S.A. za pośrednictwem Idea Banku to jedna z najbardziej atrakcyjnych form finansowania maszyn lub pojazdów, które chcesz wykorzystywać w firmie.

Wybierasz przedmiot, który leasingodawca kupuje na uzgodniony czas - maksymalnie 84 miesiące dla pojazdów i 96 miesięcy dla urządzeń i maszyn, a w przypadku maszyn rolniczych nawet do 120 miesięcy.

Za użytkowanie płacisz co miesiąc czynsz, który może mieć charakter rat równych lub malejących. Na zakończenie umowy leasingodawca Ci możliwość wykupu sprzętu za wcześniej uzgodnioną, niewielką kwotę.

Zaletą tej formy finansowania jest niewielkie zaangażowanie Twoich środków, podatkowych i możliwość rozliczenia VAT-u.

Leasingodawca gwarantuje, że formalności i procedury zostają zredukowane do absolutnego minimum, a o leasing może ubiegać się każdy przedsiębiorca, nawet ten, który dopiero założył firmę. Wystarczy mieć wymaganą zdolność kredytową.

Wraz z leasingiem otrzymasz bogatą ofertę ubezpieczeniową, która pomoże ochronić nabywany majątek i ograniczy koszty, np. gdy kupiony w leasingu samochód znajdzie się w warsztacie.

Do leasingu polecamy założenie Konta Branżowego, które umożliwi 10% zwrotu za zakup paliwa – szczegóły dotyczącej oferty znajdziesz klikając tutaj.
 • Usługa leasingu świadczona jest przez spółkę Idea Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i jest skierowana do przedsiębiorców
 • Celem leasingu jest finansowanie nowych oraz używanych środków trwałych
 • Minimalna wartość przedmiotu leasingu wynosi 15 000 zł netto
 • Zawarcie umowy i jej warunki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej oraz występującego ryzyka i warunków transakcji
 • Przedmioty, które możemy sfinansować:
  • samochody osobowe
  • motocykle i quady
  • samochody dostawcze do 3,5t DMC
  • samochody ciężarowe pow. 3,5t DMC z zabudową typu: skrzynia, firana, wywrotka
  • ciągniki siodłowe (norma EURO 4 i wyżej)
  • przyczepy i naczepy typu: skrzynia, firanka, plandeka, samowyładowcza, wywrotka, niskopodłogowa
  • maszyny budowlane, drogowe, rolnicze, leśne, urządzenia produkcyjne
  • sprzęt medyczny
 • Złóż wniosek za pomocą formularza na stronie ideabank.pl lub odwiedź najbliższy oddział banku. Dodatkowe informacje o leasingu możesz uzyskać, dzwoniąc pod numer infolinii banku pod numerem 801 999 111 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
 • Podczas spotkania z doradcą Idea Banku otrzymasz najkorzystniejszą dla Twojej firmy ofertę leasingu. Doradca podpowie również, jak szybko skompletować niezbędne dokumenty
 • Podpisujesz umowę w wybranym przez siebie terminie i korzystasz z nowego pojazdu lub maszyny
 • Oprocentowanie: marża + WIBOR 1M
 • Prowizja: ustalana indywidualnie

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).Usługa leasingu świadczona jest przez spółkę Idea Leasing SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42b (53-611 Wrocław) i jest skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Minimalna wartość przedmiotu leasingu wynosi 15 000 zł netto. Zawarcie umowy dotyczącej finansowania i jej warunki uzależnione są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji. Szczegóły usług leasingowych, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, oraz warunki zawarcia umowy leasingu dostępne są w oddziałach Idea Bank S.A., Idea Leasing S.A. i Idea Leasing & Fleet S.A. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Nagrodą w Promocji, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu (Cyklu Rozliczeniowym) co najmniej jednego przelewu do ZUS lub US oraz dokonania transakcji bezgotówkowej, jest Premia stanowiąca kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP (wskazanych w Regulaminie) przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta, z zastrzeżeniem że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto, a łączna wartość Nagrody w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 400 zł brutto. Szczegóły dotyczące wartości Premii dla wyodrębnionych Kodów MCC zawarte są w Tabeli Pakietów Branżowych dostępnej w Regulaminie Promocji „Konto Branżowe”. Promocja „Konto Branżowe” (dalej Promocja) organizowana przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jest skierowania do osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do Promocji może przystąpić osoba, która spełni łącznie następujące warunki: złoży wniosek promocyjny o przystąpienie do Promocji oraz zawrze z Bankiem w Okresie Promocji: Umowę o Rachunek, Umowę o Kartę oraz Umowę o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej. W przypadku gdy Uczestnik na dzień obowiązywania Promocji jest stroną ww. Umów, warunkiem przystąpienia do Promocji jest złożenie w okresie Promocji wniosku promocyjnego o przystąpienie do Promocji oraz akceptacja obowiązującej w Promocji Tabeli Opłat i Prowizji Konto Branżowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegółowe warunki Promocji „Konto Branżowe”, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są w oddziałach Banku. Miesięczna opłata za prowadzenie Konta Branżowego wynosi 9,99 zł. Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania kartą debetową transakcji bezgotówkowych o wartości min. 400 zł miesięcznie. Szczegóły są zawarte w TOiP.