Liderzy Farmacji

do 2,33%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje sześciu znanych spółek farmaceutycznych
  • Aktywo Bazowe: akcje Bayer AG, Roche Holding AG, GlaxoSmithKline PLC, Novartis AG, Pfizer Inc., Merck & Co. Inc.
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Liderzy Farmacji 1 2014-07-02 2017-07-03 0.00% 0.00%
Liderzy Farmacji 2 2014-08-06 2017-08-07 7.00% 2.33%