Liderzy Technologii

do 6,00%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje sześciu światowych spółek z branży technologicznej
  • Aktywo Bazowe: akcje Samsung Electronics Co Ltd, LG ELECTRONICS INC, FUJIFILM HOLDINGS, HITACHI LTD, INTEL CORP, CISCO SYSTEMS INC
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
Sprawdź szczegóły bieżących subskrypcji Lokat strukturyzowanych Idea Bank!

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Liderzy Technologii 6 2016-01-08 2018-01-09 12.00% 6.00%
Liderzy Technologii 7 2016-02-05 2018-02-05 12.00% 6.00%
Liderzy Technologii 8 2016-03-07 2017-03-07 5.00% 5.00%