Oprocentowanie3,20%

Lokata WIELKI PROCENT PLUS

 • wysokie oprocentowanie 3,20% w skali roku
 • okres lokaty to 35 dni
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty:
  • 3,20% w skali roku na okres 35 dni
 • okres lokaty to 35 dni
 • lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • lokatę WIELKI PROCENT PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej Idea Bank PL
Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank, lokatę założysz poprzez bankowość internetową lub mobilną.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 276 22 76 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata WIELKI PROCENT PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 3,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 35 dni. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata WIELKI PROCENT PLUS” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.