do 3,75%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka pięciu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Momentum Fund Stars ER Index (kod Bloomberg: NXSRMFS Index)
  • Okres Lokaty: 60 miesięcy
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku 1/5 Kwoty Lokaty
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanego w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej Salda na Koniec Roku.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Momentum V 1 2016-09-08 2017-09-08 2.10% 2.10%
Momentum V 2 2016-10-07 2017-10-09 3.75% 3.75%
Momentum V 1 2016-09-08 2018-09-10 0.00% 0.00%
Momentum V 2 2016-10-07 2018-10-08 0.00% 0.00%
Momentum V 1 2016-09-08 2019-09-09 2.54% 0.85%
Momentum V 2 2016-10-07 2019-10-07 2.01% 0.67%
Momentum V 1 2016-09-08 2020-09-08 0.00% 0.00%
Momentum V 2 2016-10-07 2020-10-07 0.00% 0.00%