do 7,09%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka pięciu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Momentum Fund Stars ER Index (kod Bloomberg: NXSRMFS Index)
  • Okres Lokaty: 72 miesiące
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku część Kwoty Lokaty
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanego w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej Salda na Koniec Roku.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Momentum VI 1 2016-09-08 2017-09-08 2.40% 2.40%
Momentum VI 2 2016-10-07 2017-10-09 4.29% 4.29%
Momentum VI 3 2016-11-09 2017-11-09 6.00% 6.00%
Momentum VI 4 2016-12-08 2017-12-08 6.56% 6.56%
Momentum VI 5 2017-01-12 2018-01-12 7.09% 7.09%
Momentum VI 6 2017-02-06 2018-02-06 4.47% 4.47%
Momentum VI 7 2017-03-07 2018-03-07 3.24% 3.24%
Momentum VI 8 2017-04-05 2018-04-05 3.08% 3.08%
Momentum VI 9 2017-05-11 2018-05-11 1.07% 1.07%
Momentum VI 10 2017-06-12 2018-06-12 0.59% 0.59%
Momentum VI 11 2017-07-10 2018-07-10 0.64% 0.64%
Momentum VI 12 2017-08-09 2018-08-09 0.00% 0.00%
Momentum VI 1 2016-09-08 2018-09-10 0.00% 0.00%
Momentum VI 2 2016-10-07 2018-10-08 0.00% 0.00%
Momentum VI 3 2016-11-09 2018-11-09 0.00% 0.00%
Momentum VI 4 2016-12-08 2018-12-10 0.00% 0.00%
Momentum VI 5 2017-01-12 2019-01-14 0.00% 0.00%
Momentum VI 6 2017-02-06 2019-02-06 0.00% 0.00%
Momentum VI 7 2017-03-07 2019-03-07 0.00% 0.00%
Momentum VI 8 2017-04-05 2019-04-05 0.00% 0.00%
Momentum VI 9 2017-05-11 2019-05-10 0.00% 0.00%
Momentum VI 10 2017-06-12 2019-06-12 0.14% 0.07%
Momentum VI 11 2017-07-10 2019-07-10 2.67% 1.34%
Momentum VI 12 2017-08-09 2019-08-09 2.49% 1.24%
Momentum VI 1 2016-09-08 2019-09-09 2.90% 0.97%
Momentum VI 2 2016-10-07 2019-10-07 2.30% 0.77%
Momentum VI 3 2016-11-09 2019-11-12 3.57% 1.19%
Momentum VI 4 2016-12-08 2019-12-09 6.72% 2.24%
Momentum VI 5 2017-01-12 2020-01-13 7.06% 2.35%
Momentum VI 6 2017-02-06 2020-02-06 5.55% 1.85%
Momentum VI 7 2017-03-07 2020-03-09 2.37% 0.79%
Momentum VI 8 2017-04-05 2020-04-06 0.00% 0.00%
Momentum VI 9 2017-05-11 2020-05-11 0.00% 0.00%
Momentum VI 10 2017-06-12 2020-06-12 0.00% 0.00%
Momentum VI 11 2017-07-10 2020-07-10 0.00% 0.00%
Momentum VI 12 2017-08-09 2020-08-10 0.00% 0.00%
Momentum VI 1 2016-09-08 2020-09-09 0.00% 0.00%
Momentum VI 2 2016-10-07 2020-10-07 0.00% 0.00%
Momentum VI 3 2016-11-09 2020-11-09 0.00% 0.00%
Momentum VI 4 2016-12-08 2020-12-08 0.00% 0.00%
Momentum VI 5 2017-01-12 2021-01-12 0.00% 0.00%