O nas

Idea Bank został stworzony, by wspomagać osoby przedsiębiorcze w realizacji ich marzeń o własnym biznesie. Chcemy służyć pomocą przy rozwijaniu działalności małym podmiotom gospodarczym: mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom.

W odróżnieniu od innych banków my ufamy naszym Klientom, oferujemy im więc łatwiejszy i szybszy dostęp do większej liczby różnorodnych produktów bankowych. Wieloletnie doświadczenie w branży finansowej pozwoliło naszym specjalistom stworzyć idealny pakiet produktów kredytowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych umożliwiający start i prężny rozwój Państwa firmy. Jesteśmy bankiem przyjaznym dla przedsiębiorcy, dlatego naszym głównym celem jest tworzenie długookresowych rozwiązań dla Państwa biznesu.

Polityka Idea Banku zakłada ścisłą współpracę z każdym Klientem, który pozostaje pod opieką wysoko wykwalifikowanych doradców. Wychodzimy poza ustalone schematy. Pragniemy zapewnić Państwu profesjonalną opiekę na każdym etapie zakładania i prowadzenia własnej firmy. U nas mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc osobistych doradców w zakresie finansowania działalności, obsługi księgowej i pomnażania kapitału. Będą oni służyć stałym wsparciem - od momentu gdy Klient po raz pierwszy pojawi się w oddziale z pomysłem na własną firmę, poprzez opracowanie i sfinansowanie planu rozwoju firmy, prowadzenia księgowości i kadr do przekształcenia jej w spółkę. Tworzymy nowe znaczenie słowa Przedsiębiorca. Stawiamy na innowacyjność. Wierzymy w nowe idee i pragniemy je rozwijać.


Zarząd Idea Bank

Tobiasz BuryPrezes Zarządu

Pan Tobiasz Bury z Idea Bankiem związany jest od września 2016 roku. Obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełni od października 2017 roku, a w Zarządzie Banku zasiada od stycznia 2017 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2002 r.) Ukończył również studia na Kellogg School of Management w Northwestern University (Chicago), gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (2007 r.) oraz prestiżowy Advanced Management Program (AMP 185) w Harvard Business School, Harvard University Boston (2013 r.).

Jako członek i wiceprezes zarządu Idea Banku Pan Tobiasz Bury sprawował nadzór nad spółkami zależnymi Banku, zarządzał obszarem nadzoru właścicielskiego i konsolidacji oraz sprawował nadzór merytoryczny i organizacyjny nad obszarem obsługi klienta i kontroli jakości Banku. W przeszłości związany z sektorem ubezpieczeniowym (Grupa PZU), gdzie przez wiele lat zarządzał sieciami sprzedaży, a także pełnił funkcję członka zarządu. Posiada również doświadczenie menadżerskie uzyskane podczas pracy w firmie konsultingowej, gdzie realizował projekty dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce i w Europie.

Doświadczenie zawodowe:

2002 - 2008
The Boston Consulting Group, Manager-Członek Światowej Grupy Ubezpieczeniowej BCG
2009
PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej
2009 - 2010
PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej
2010-2014
PZU S.A. i PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU
2014 - 2016
Grupa PZU, Członek Zarządu PZU Życie S.A. oraz Dyrektor Grupy PZU
2014 - 2016
Link4 TU S.A., Członek Rady Nadzorczej
w latach 2014 - 2016
Członek Rady Nadzorczej, TU Link4 S.A.

Pan Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od października 2016r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od października 2016r.).

Magdalena SkwarzecWiceprezes Zarządu

Pani Magdalena Skwarzec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od czerwca 2018 r. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002) oraz wykładowcą Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pani Magdalena Skwarzec posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach doradczych w zakresie prowadzenia projektów w instytucjach finansowych, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej. Od 2009 roku zajmowała stanowiska kierownicze w bankowości w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i ryzykiem rynkowym, współpracując z PKO BP S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pani Magdalena Skwarzec zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem w Banku Ochrony Środowiska S.A., z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Departamentem Ryzyka Finansowego, Biurem Ryzyka Operacyjnego oraz Biurem monitorowania i wyceny ekspozycji kredytowych.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
Ernst&Young Audit Sp. z o.o., Manager w Zespole Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych
2008-2009
Deloitte Advisory Sp. z o.o., Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem
2009-2012
PKO BP S.A. m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożenia Metody IRB w Departamencie Ryzyka Kredytowego
2012-2017
Bank Ochrony Środowiska S.A. m. in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, Dyrektora Departamentu Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Dyrektora Zarządzającego ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Jaromir FrankowiczCzłonek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2014 roku. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Pani Małgorzata Szturmowicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych oraz w zarządzaniu zespołami audytowymi i doradczymi, zdobyte w okresie pracy w firmie doradczej. W latach 2011-2012 pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego spółki z branży księgowej odpowiadała za realizację polityki finansowej spółki oraz kierowanie zespołami księgowymi i rozliczeń. Jako Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za obszar finansowy sprawuje w szczególności nadzór nad realizacją strategii finansowej Grupy Kapitałowej Banku, przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz wykonaniem budżetu.

Doświadczenie zawodowe:

2005-2011
Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Senior Consultant, specjalizacja: projekty świadczone na rzecz banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych
2011-2012
Tax Care S.A., Dyrektor Finansowy
2012-2013
Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A., Dyrektor Finansowy

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o. (od 2014 roku oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od października 2016 roku).

Tomasz Górski Członek Zarządu

Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.)

Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego.
Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2009
The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago
2009-2014
mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii
2014-2017
mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna