Optimum Funds

do 5,06%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka pięciu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Momentum Fund Stars ER Index (kod Bloomberg: NXSRMFS Index)
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku część Kwoty Lokaty wraz z gwarantowanymi odsetkami
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanych w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej części Kwoty Lokaty.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Optimum Funds 1 2017-03-06 2018-03-06 5.06% 5.06%
Optimum Funds 2 2017-04-06 2018-04-06 4.57% 4.57%
Optimum Funds 3 2017-05-11 2018-05-11 2.33% 2.33%
Optimum Funds 4 2017-06-12 2018-06-12 1.73% 1.73%
Optimum Funds 5 2017-07-10 2018-07-10 1.80% 1.80%
Optimum Funds 6 2017-08-09 2018-08-09 1.00% 1.00%
Optimum Funds 7 2017-09-08 2018-09-10 1.00% 1.00%
Optimum Funds 8 2017-10-09 2018-10-09 1.00% 1.00%
Optimum Funds 9 2017-11-09 2018-11-09 1.00% 1.00%
Optimum Funds 1 2017-03-06 2019-03-06 2.22% 1.11%
Optimum Funds 2 2017-04-06 2019-04-08 3.78% 1.89%
Optimum Funds 3 2017-05-11 2019-05-10 1.94% 0.97%
Optimum Funds 4 2017-06-12 2019-06-12 1.87% 0.94%
Optimum Funds 5 2017-07-10 2019-07-10 4.49% 2.25%
Optimum Funds 6 2017-08-09 2019-08-09 3.10% 1.55%
Optimum Funds 7 2017-09-08 2019-09-09 2.57% 1.29%
Optimum Funds 8 2017-10-09 2019-10-09 1.00% 0.50%
Optimum Funds 9 2017-11-09 2019-11-08 1.00% 0.50%
Optimum Funds 1 2017-03-06 2020-03-06 5.81% 1.94%
Optimum Funds 2 2017-04-06 2020-04-06 0.52% 0.17%
Optimum Funds 3 2017-05-11 2020-05-11 0.00% 0.00%
Optimum Funds 4 2017-06-12 2020-06-12 0.00% 0.00%
Optimum Funds 5 2017-07-10 2020-07-10 0.00% 0.00%
Optimum Funds 6 2017-08-09 2020-08-10 0.00% 0.00%
Optimum Funds 7 2017-09-08 2020-09-08 0.00% 0.00%
Optimum Funds 8 2017-10-09 2020-10-09 0.00% 0.00%
Optimum Funds 9 2017-11-09 2020-11-09 0.00% 0.00%