do 1,00%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje pięciu amerykańskich spółek prowadzących działalność w branży robotyki
  • Aktywo Bazowe: akcje HP Inc, Illumina Inc, Intuitive Surgical Inc, NVIDIA Corp, Splunk Inc.
  • Okres Lokaty: 12 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Perfekt 1 2018-10-09 2019-10-09 1.00% 1.00%
Perfekt 2 2018-10-29 2019-10-29 1.00% 1.00%