do 6,00%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje pięciu amerykańskich spółek prowadzących działalność w branży robotyki
  • Aktywo Bazowe: akcje HP Inc, Illumina Inc, Intuitive Surgical Inc, NVIDIA Corp, Splunk Inc.
  • Okres Lokaty: 12 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Perfekt II 1 2019-01-10 2020-01-10 6.00% 6.00%
Perfekt II 2 2019-02-11 2020-02-11 0.00% 0.00%