Prowadzenie0 zł

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Dla Klientów nie posiadających w żadnym banku innego rachunku płatniczego w PLN
 • Konto i zakres transakcji zgodne z ustawą o usługach płatniczych
 • Możliwość otworzenia tylko w Oddziale Banku

Co otrzymujesz w pakiecie?

Podstawowy Rachunek Płatniczy to konto dla klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku  innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie płacisz za podstawowy zakres funkcjonalności konta:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku
 • miesięczną obsługę karty płatniczej
 • 5 pierwszych w miesiącu krajowych przelewów spośród: Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenie przelewu - Elixir, Polecenie przelewu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polecenie przelewu - Urząd Skarbowy, Polecenie przelewu – płacę z Idea Bank, Polecenie przelewu - SMS, Polecenie przelewu e-mail, Poleceń przelewu SEPA realizowanych do odbiorcy na obszarze EOG.
 • 5 pierwszych transakcji spośród „Wypłata gotówki – wypłata gotówki z bankomatów w kraju” oraz „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata dopiero od 6 transakcji wykonanej w danym miesiącu kalendarzowym w wysokości 1% od kwoty transakcji
 • Rachunek przeznaczony tylko dla konsumentów, dla których bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytucja kredytowa, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, z wyłączeniem krajowej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej (PLN)
 • Otworzenie rachunku możliwe jest tylko w Oddziale Banku
Założenie Podstawowego Rachunku Płatniczego możliwe jest jedyne w Oddziale Banku.
 • Otwarcie i prowadzenie Podstawowego Rachunku Płatniczego: 0 zł
 • Wydanie debetowej karty płatniczej: 0 zł
 • Miesięczna opłata za debetową kartę płatniczą: 0 zł
 • 5 pierwszych w miesiącu wypłat z bankomatów w kraju i EOG: 0 zł


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Podstawowy Rachunek Płatniczy (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za 5 pierwszych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0 PLN. Każda kolejna wypłata wynosi 1% wysokości kwoty transakcji. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Tabeli Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych” dostępnej na www.ideabank.pl.