Prowadzenie0 zł

Podstawowy Rachunek Płatniczy
- produkt wycofany z oferty

  • Dla Klientów nie posiadających w żadnym banku innego rachunku płatniczego w PLN
  • Konto i zakres transakcji zgodne z ustawą o usługach płatniczych
  • Możliwość otworzenia tylko w Oddziale Banku
  • Rachunek przeznaczony tylko dla konsumentów, dla których bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytucja kredytowa, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, z wyłączeniem krajowej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej (PLN)
  • Otworzenie rachunku możliwe jest tylko w Oddziale Banku
  • Otwarcie i prowadzenie Podstawowego Rachunku Płatniczego: 0 zł
  • Wydanie debetowej karty płatniczej: 0 zł
  • Miesięczna opłata za debetową kartę płatniczą: 0 zł
  • 5 pierwszych w miesiącu wypłat z bankomatów w kraju i EOG: 0 zł


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Podstawowy Rachunek Płatniczy (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za 5 pierwszych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0 PLN. Każda kolejna wypłata wynosi 1% wysokości kwoty transakcji. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Tabeli Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych” dostępnej na www.ideabank.pl.