Premia roczna do600 zł

Załóż Konto FIRMA TO JA
i odbierz nawet 50 zł miesięcznie

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta FIRMA TO JA przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe oraz do ZUS-u i US
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach

Szukasz sposobu na obniżenie kosztów prowadzenia swojej firmy? Przygotowaliśmy dla Ciebie Promocję „Premiowanie za bankowanie” z prowadzonym bezpłatnie Kontem FIRMA TO JA. W ramach Promocji możesz zyskać nawet 600 zł premii!

Aby otrzymać premię, wystarczy aktywnie korzystać z konta – zlecać przelewy do US i ZUS, wpłacać pieniądze we wpłatomacie, wystawiać faktury online lub utrzymywać odpowiednie saldo na rachunku. I tylko tyle. Co miesiąc w ramach premii możesz otrzymać do 50 zł, czyli nawet 600 zł za cały rok. W zakładce Warunki Promocji po lewej stronie znajdziesz szczegółowe wskazówki, jak uzyskać premię.

Jeśli wybierzesz Konto FIRMA TO JA w Idea Banku, nie zapłacisz za prowadzenie rachunku, standardowe przelewy zlecone przez internet (również te do US i ZUS). Do tego możesz mieć bezpłatnie debetową kartę płatniczą (wystarczy co miesiąc dokonywać nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł) i program do wystawiania faktur online.

Dzięki założeniu konta w Idea Banku możesz korzystać z naszego innowacyjnego systemu Bankowości Internetowej Idea Cloud, czyli usług finansowych działających w chmurze informatycznej. Mamy dla Ciebie:

 • Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura Faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK,
 • Wirtualny Sejf, w którym przechowasz najważniejsze dokumenty; dostęp do niego uzyskasz z każdego miejsca na świecie (wystarczy dostęp do internetu),
 • Wirtualny Oddział Idea Banku, dzięki któremu większość spraw załatwisz, siedząc wygodnie przed własnym komputerem,
 • szeroką ofertę kredytów z decyzją o udzieleniu uzyskiwaną nawet w kilka minut.
 • Przystąpienie do Promocji „Premiowanie za bankowanie” nie wiąże się z żadnymi opłatami – jeżeli posiadasz już Konto FIRMA TO JA, wystarczy aktywować Promocję w systemie transakcyjnym Idea Cloud.
 • Jeżeli nie posiadasz jeszcze Konta FIRMA TO JA, aby otrzymać premię, załóż je i zaloguj się do systemu transakcyjnego Idea Cloud. Wystarczy aktywować Promocję „Premiowanie za bankowanie” dostępną w szczegółach konta w sekcji Promocje -> Zobacz -> Aktywuj.
 • Aby otrzymać premię, należy wykonać jedną z poniższych czynności lub transakcji:
  • utrzymywanie średniego miesięcznego salda na rachunku w kwocie:
   • od 5000,00 zł do 10 000,00 zł – premia 10,00 zł,
   • od 10 000,01 zł do 15 000,00 zł – premia 20,00 zł,
   • od 15 000,01 zł do 30 000,00 zł – premia 30,00 zł,
   • powyżej 30 000,01 zł – premia 40,00 zł;
  • wpłata gotówki we wpłatomacie na Konto FIRMA TO JA – premia 20,00 zł od każdej wpłaty jednorazowej nie niższej niż 1000 zł;
  • przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub urzędu skarbowego (US) z Konta FIRMA TO JA – premia 30,00 zł od pierwszego przelewu w miesiącu;
  • wystawienie i opłacenie faktury na Konto FIRMA TO JA poprzez Bankowość Elektroniczną – premia 20,00 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł.
 • Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA TO JA przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje dotyczące poprzednich Regulaminów znajdziesz w zakładce Regulaminy i dokumenty.
 • Wypełnij formularz na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział
 • Wybierz sposób zawarcia umowy rachunku  (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku, kurierem, lub w oddziale Banku)
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku FIRMA TO JA: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku FIRMA TO JA: 0 zł
 • Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku FIRMA TO JA: 0 zł (od każdej karty)
 • Opłata za prowadzenie karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku FIRMA TO JA debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonania wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)
Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 05.02.2019 r.

Komunikat do Klientów

Regulamin Promocji "Wizytówki z Ideą”(dokument PDF)

Regulaminy archiwalne:

Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 02.02.2019 r.

Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 31.08.2016 r.

Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 04.04.2016 r. do 30.08.2016 r.

Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 5.02.2016 r do 3.04.2016 r.


Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 12.10.2015 r do 4.02.2016 r.


Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 08.10.2015 r do 11.10.2015 r.


Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 17.08.2015 r do 7.10.2015 r.Regulaminy obowiązujące do 3.04.2016 r.:

Regulamin Promocji "Premiowanie za bankowanie" dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 5.02.2016 r.

Regulamin Promocji „Premiowanie za bankowanie” dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 17.08.2015 r. do 7.10.2015r.

Regulamin Promocji „Premiowanie za bankowanie” dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 8.10.2015 r. do 11.10.2015r.

Regulamin Promocji „Premiowanie za bankowanie” dla Uczestników, którzy przystąpili do promocji od 12.10.2015 r. do 4.02.2016r.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. ( dokument PDF )

Tabela Opłat i Prowizji ( dokument PDF )

Tabela przelewów (dokument PDF)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Premiowanie za bankowanie” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „Klienci”). Uczestnikiem Promocji może zostać:
1) Nowy Posiadacz rachunku rozliczeniowego Konto Firma to Ja (dalej „Rachunek”), który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki:
a) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej formularz przystąpienia do Promocji „Premiowanie za bankowanie”, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej „Formularz”), oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji,
b) złożył wniosek o zawarcie:
- Umowy o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo
- Umowy o Rachunek oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną,
c) zawarł:
- Umowę o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo
- Umowę o Rachunek oraz Umowę o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną;
2) Obecny Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełni łącznie następujące warunki:
a) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji,
b) jest stroną Umowy o Rachunek i Umowy o Bankowość Elektroniczną oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów,
c) w momencie przystąpienia do Promocji wiąże go Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzony dnia 1 lipca 2016 r. bądź jego późniejsze aktualizacje ,
d) jest użytkownikiem Bankowości Internetowej Idea Cloud,
e) w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Promocji jego Rachunek nie został:
I) uznany kwotą jakiejkolwiek zewnętrznej transakcji płatniczej (zewnętrznymi transakcjami płatniczymi nie są transakcje otrzymane na Rachunek z innego rachunku prowadzonego przez Bank na rzecz Obecnego Posiadacza Rachunku), np. poleceniem przelewu, wpłatą gotówkową we wpłatomacie, z uwzględnieniem wpłat dokonanych za pomocą Karty,
II) obciążony co najmniej jedną z poniższych transakcji:
- przelewem lub przelewami na łączną kwotę min. 1000,00 zł,
- transakcją bezgotówkową lub transakcjami bezgotówkowymi Kartą na łączną kwotę min. 400,00 zł,
- przelewem lub przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Urzędu Skarbowego (US),
f) nie był Uczestnikiem wcześniejszych Promocji „Premiowanie za bankowanie”.
Klient za wykonanie następujących czynności lub transakcji otrzyma Premię odpowiednio w wysokości: (i) do 40,00 zł za utrzymywanie średniego miesięcznego salda na Rachunku w kwocie powyżej 30 000,01 zł; (ii) 20,00 zł od każdej wpłaty jednorazowej we wpłatomacie na Rachunek na kwotę nie niższą niż 1000,00 zł; (iii) 30,00 zł od pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS lub US na kwotę minimum 250,00 zł dokonanego z Rachunku Klienta; (iv) 20,00 zł za poprawne wystawienie poprzez Bankowość Internetową Idea Cloud faktury na kwotę nie niższą niż 100,00 zł, która zostanie opłacona na Rachunek Klienta.
Maksymalna łączna miesięczna wartość Premii nie może przekroczyć 50,00 zł. Po przekroczeniu maksymalnej łącznej miesięcznej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Premia nie jest dalej naliczana w tym miesiącu i nie przenosi się na kolejny miesiąc. Bank przyznaje Premię nie dłużej niż do 12. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki przystąpienia do Promocji, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 ust. 2 Regulaminu Promocji. Łączna kwota miesięcznych Premii przyznanych Klientowi nie może przekroczyć 600,00 zł.
Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji „Premiowanie za bankowanie” dostępnym na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Banku S.A.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Firma to ja” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN . Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego wynosi 0 PLN przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, w przypadku Rachunku Głównego. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego po upływie 24 miesięcy od otwarcia Rachunku Głównego wynosi 0 PLN pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym. W przypadku niespełnienia wymienionego warunku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku . Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych lub (ii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 PLN.
Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.