do 3,38%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka ośmiu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Risk Parity Fund Allocator ER Index (kod Bloomberg: NXSRPFA Index)
  • Okres Lokaty: 72 miesiące
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku część Kwoty Lokaty
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne
Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanego w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej Salda na Koniec Roku.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek /Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Prime Funds 1 2018-07-31 2019-07-31 3.38% 3.38%
Prime Funds 2 2018-09-11 2019-09-11 3.36% 3.36%
Prime Funds 3 2018-10-29 2019-10-29 5.06% 5.06%
Prime Funds 1 2018-07-31 2020-07-31 0.00% 0.00%
Prime Funds 2 2018-09-11 2020-09-11 0.00% 0.00%
Prime Funds 3 2018-10-29 2020-10-29 0.00% 0.00%