#ideapay
NIEZBĘDNIK TWOJEGO SKLEPU

Kasoterminal 3w1

  • • terminal płatniczy, do przyjmowania płatności kartą
  • • kasa fiskalna online, wymagana do ewidencji sprzedaży
  • • platforma do zarządzania sprzedażą

Wybierz Kasoterminal #ideapay, aby wygodnie prowadzić sklep i oferować klientom płatności bezgotówkowe i gotówkowe.

Kasoterminal #ideapay
łączy aż 3 funkcjonalności w 1 urządzeniu

terminal płatniczy

kasa fiskalna online

platforma do
zarządzania sprzedażą

PROMOCJA

Otwórz bezpłatne konto i skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa, a kasoterminal możesz mieć o ponad połowę mniej, niż wynosi rynkowa cena takiego urządzenia! Dodatkowo płatności kartami do 100 000 zł będziesz akceptować za darmo aż przez rok.

Masz już konto w Idea Banku? Wybierz do niego kasoterminal i przekonaj się, jak wygodne może być prowadzenie sklepu. Zapytaj doradcę o ofertę dla siebie.

OTRZYMUJESZ

kasoterminal już od

1199
netto

Kasa fiskalna online
Terminal płatniczy
Platforma do zarządzania sprzedażą

oraz konto firmowe

0

za wydanie karty debetowej
za prowadzenie konta przez 24 miesiące
za standardowe przelewy przez internet

Uzupełnij dane.
Zadzwonimy do Ciebie i odpowiemy na wszystkie pytania

Wysyłając formularz, potwierdzasz zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Bank”). Z Bankiem można skontaktować się także telefonicznie pod nr tel. + 48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – privacy@ideabank.pl lub pisemnie, pod powyższym adresem siedziby Banku z dopiskiem „IOD”.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Banku, stanowiący jednokrotny, zainicjowany przez Panią/Pana, kontakt ze strony Banku, w celu marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Banku. Bank będzie przetwarzał dane w celu: 1) archiwalnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz lub zgodności działania przedstawiciela Banku z przyjętymi przez Bank standardami; 2) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Bank po zakończeniu takiego kontaktu, chyba że Bank pozyska podstawy do takiego przetwarzania (np. Pani/Pana zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych lub zostanie wszczęte postępowanie reklamacyjne). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą, poza Bankiem, mieć też dostęp podwykonawcy Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak dla zaistnienia możliwości kontaktu ze strony Banku, jest niezbędny.