LIMIT FAIR W RACHUNKU BEZ ZABEZPIECZEŃ DLA NOWYCH KLIENTÓW

Wnioskuj o kredyt firmowy
i ciesz się miesięczną ratą 0 zł

STAŻ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MINIMUM 12 MIESIĘCY

  • · 0% - oprocentowanie kredytu dla realizujących wpływy
  • · 0% - prowizja za gotowość środków
  • · 0% - prowizja za rozpatrzenie wniosku

Szybki i przejrzysty proces bez konieczności wizyty w oddziale

Wypełnij formularz z podstawowymi danymi

Przygotuj wyciąg za ostatnie 6 mies. z rachunków firmowych, wyciąg z KPiR/ Ewidencji przychodów za rok poprzedni i bieżący

Przygotujemy dla Ciebe wstępną decyzję kredytową


Nasz doradca zadzwoni do Ciebie, aby zweryfikować dane

W oddziale banku lub innym wskazanym miejscu w dogodnym dla Ciebie terminie podpisujesz umowę kredytową

Rachunek i limit w rachunku uruchamiany jest nawet tegosamego dnia, w którym następuje pozytywna weryfikacja umowy kredytowej


DODATKOWO

Idea Cloud to stały dostęp do finansów, produktów i usług dla Twojej firmy.

Teraz możesz zarządzać swoim przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca na Ziemi. W Idea Cloud szybko wystawisz fakturę, sprawdzisz płynność finansową i bezpiecznie przechowasz ważne dokumenty. Przenieś swój biznes do Idea Cloud i przekonaj się, jak wygodne może być prowadzenie firmy.
Idea Cloud został uznany najbardziej innowacyjnym projektem bankowym na świecie.


Wypełnij formularz, nasz doradca oddzwoni do Ciebie, aby sfinalizować proces!

Kredyt FAIR
z miesięczną
ratą

0zł

Wysyłając formularz, potwierdzasz zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Bank”). Z Bankiem można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: kontakt@ideabank.pl lub telefonicznie pod nr +48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – privacy@ideabank.pl lub pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez Bank produktów podmiotów powiązanych z Bankiem kapitałowo lub umownie; 4) archiwalnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 5) badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku; 6) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter Banku) lub papierowo. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Bank danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ponadto Bank informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny.