Pytania i odpowiedzi

 • O Idea Bank
  • 1. Czym jest Idea Bank?
   • Idea Bank SA to bank, który pomaga osobom przedsiębiorczym realizować ich marzenia o własnym biznesie. Idea Bank wspiera rozwój działalności małych podmiotów gospodarczych: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje produkty i usługi Bank oferuje firmom i Klientom indywidualnym. Polityka Idea Bank zakłada ścisłą współpracę z każdym Klientem, który pozostaje pod opieką wysoko wykwalifikowanych doradców.
  • 2. O jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące w Idea Bank?
   • Aby przelew został wysłany z banku w tym samym dniu, należy go zlecić przed godziną 15:00. Przelewy zlecone po godz. 15:00 wysyłane są w kolejnym dniu roboczym. Przelewy przychodzące księgowane są na kontach w Idea Bank S.A. po zakończeniu sesji przychodzących, po godzinach: 10:30, 14:30 oraz 16:30. Informacje na temat sesji elixir dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej, będącej dostawcą usługi Elixir – www.kir.com.pl
  • 3. Czy moje środki są bezpieczne?
   • Uprzejmie informujemy, iż środki zgromadzone na depozytach bankowych w Idea Bank są gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000,00 EUR (lub równowartości tej kwoty w PLN). Zachęcamy do skorzystania z oferty depozytowej naszego Banku.
 • Bankowość internetowa i telefoniczna
  • 1. Czy można zmienić login i hasło do Bankowości Internetowej?
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem. Hasło do Bankowości Internetowej można zmienić po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem infolinii banku. Hasło musi zawierać od 10 do 20 dowolnych znaków dostępnych na standardowej klawiaturze polskiej, z wyjątkiem polskich liter ze znakami diakrytycznymi (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz znaków specjalnych, takich jak: !, ?, % etc.
  • 2. W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
   • W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa środków, odblokowanie telefonicznego kanału dostępu możliwe jest po złożeniu odpowiedniego formularza w oddziałach Idea Bank lub Tax Care.
  • 3. Mam problemy z logowaniem się do Bankowości Internetowej. System nie przyjmuje loginu. W jaki sposób wpisywać hasło?
   • W celu korzystania z Bankowości Internetowej, zalecamy używanie następujących przeglądarek: MS Internet Explorer od 7.0, Firefox od 9.0. Login należy wpisać ręcznie - nie kopiować. Należy podać jedynie elementy z hasła wymagane przez system (niezamaskowane).
  • 4. Jak wykonać pierwsze logowanie w systemie internetowym Idea Bank?
   • Aby dokonać pierwszego logowania w systemie internetowym Idea Bank, należy postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej.
   • a) Proszę przygotować login do bankowości internetowej i telefonicznej, otrzymany drogą e-mailową, oraz hasło otrzymane SMS-em po zakończeniu procesu rejestracji. Jeśli podczas zakładania rachunku wybrali Państwo aktywację rachunku poprzez dokonanie przelewu, należy przygotować pierwszą część hasła otrzymaną SMS-em oraz drugą część hasła przesłaną w tytule przelewu zwrotnego na rachunek, z którego został wysłany przelew do aktywacji rachunku.
   • b) Na stronie www.ideabank.pl proszę kliknąć przycisk "Logowanie" znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
   • c) Po przejściu na stronę logowania w wyświetlone pole proszę wpisać otrzymany login (nie należy stosować metody kopiuj-wklej, ponieważ uniemożliwia to logowanie) oraz kliknąć przycisk Dalej.
   • d) Po wpisaniu loginu (należy wpisać wyłącznie wybrane znaki z hasła w niezamaskowanych polach) i kliknięciu przycisku Dalej ukaże się miejsce do wpisania Państwa własnego hasła do logowania się w systemie bankowości internetowej (sugerujemy, by ze względów bezpieczeństwa było to hasło zawierające wielkie i małe litery oraz cyfry; hasło musi zawierać co najmniej dziesięć znaków). W wypadku gdy wybrali Państwo aktywację rachunku poprzez dokonanie przelewu, należy wpisać pierwszą część hasła otrzymaną SMS-em oraz drugą część hasła przesłaną w tytule przelewu zwrotnego na rachunek, z którego został wysłany przelew do aktywacji rachunku.
   • e) Po wpisaniu hasła i kliknięciu przycisku Dalej ukaże się zakładka Twój portfel, co oznacza pomyślną aktywację bankowości internetowej.
   • f) Z procesem logowania do bankowości internetowej można również zapoznać się w automatycznym systemie IVR.
  • 5. Jak postąpić, jeśli zapomniałem hasła do systemu internetowego Idea Bank?
   • a) Jeśli zapomnieli Państwo hasła do systemu internetowego Idea Bank, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10(koszt połączenia według taryfy operatora).
   • b) Zostaną Państwo połączeni z automatem i będą Państwo mieli możliwość otrzymania hasła po zalogowaniu się przy pomocy loginu (otrzymanego na adres e-mail) oraz hasła do obsługi telefonicznej (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta lub zostało przez Państwa samodzielnie nadane podczas pierwszego logowania) lub po połączeniu z konsultantem i przejściu standardowej weryfikacji.
   • c) W celu weryfikacji Państwa tożsamości nasz konsultant poprosi o podanie wybranych cyfr z hasła do kontaktu telefonicznego.
   • d) Po weryfikacji hasła konsultant zapyta, jaką formę logowania Państwo wybierają: hasło maskowane lub całościowe. Następnie otrzymają Państwo SMS z nowym hasłem (hasło zostanie wysłane pod numer telefonu podany przy rejestracji).
   • UWAGA: W wypadku braku hasła telefonicznego nasz konsultant zweryfikuje Państwa tożsamość, a pod numer telefonu podany przy rejestracji zostanie wysłane do Państwa SMS-em nowe hasło.
  • 6. Co robić w przypadku blokady systemu internetowego Idea Bank
   • a) Prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).
   • b) Zostaną Państwo połączeni z automatycznym systemem IVR, za pomocą którego będą Państwo mieli możliwość samodzielnego odblokowania dostępu do logowania po zalogowaniu się przy pomocy loginu (otrzymanego na adres e-mail) oraz hasła do obsługi telefonicznej (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta lub zostało przez Państwa samodzielnie nadane podczas pierwszego logowania) lub po połączeniu z konsultantem i przejściu standardowej weryfikacji.
   • c) W celu weryfikacji Państwa tożsamości nasz konsultant poprosi o podanie wybranych cyfr z hasła do kontaktu telefonicznego (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta).
   • d) Po weryfikacji hasła konsultant zapyta, jaką formę logowania Państwo wybierają: hasło maskowane lub całościowe. Następnie otrzymają Państwo SMS z nowym hasłem (hasło zostanie wysłane pod numer telefonu podany przy rejestracji)..
   • UWAGA: W wypadku braku hasła telefonicznego nasz konsultant zweryfikuje Państwa tożsamość, a pod numer telefonu podany przy rejestracji zostanie wysłane do Państwa SMS-em nowe hasło.
  • 7. W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
   • W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa środków odblokowanie telefonicznego kanału dostępu możliwe jest po weryfikacji wszystkich Państwa danych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.
 • Lokaty
 • Konta
  • 1. Jaki jest czas oczekiwania na aktywację konta od momentu złożenia wniosku o rachunek?
   • • Aktywacja konta następuje w czasie do dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie odpowiednie dokumenty (w tym umowa) trafiają do Klienta za pośrednictwem kuriera, a następnie, po ich podpisaniu, są zwracane do Idea Bank, gdzie następuje ich weryfikacja. O aktywacji konta Klient zostaje poinformowany e-mailem. W wypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zostaną Państwo telefonicznie poinformowani o ewentualnych brakach, by mogli je Państwo uzupełnić.
   • • Istnieje też nowy sposób założenia rachunku. Konto online jest to rachunek zakładany na odległość, bez konieczności podpisywania dokumentów w oddziale lub za pośrednictwem kuriera. Proces zakładania konta online jest wygodny dla Klienta, gdyż po złożeniu wniosku na stronie www.ideabank.pl musi on jedynie wykonać przelew aktywacyjny (w kwocie min. 1 gr) na podany przez bank rachunek. Zarejestrowanie wpłaty na rachunku jest równoznaczne z podpisaniem umowy, na skutek czego bank wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy oraz zawierającą załączniki w postaci Regulaminu, spersonalizowanej Umowy Ramowej i Umowy Produktowej, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Oświadczenia o odstąpieniu. Jednocześnie realizowany jest przelew zwrotny do Klienta na kwotę 1 gr – w jego tytule znajduje się połowa hasła do bankowości internetowej. Druga połowa wysyłana jest poprzez wiadomość SMS, zaś login bank przekazuje Klientowi drogą e-mailową. Podczas pierwszego logowania Klient musi podać poprawną kombinację loginu i hasła złożonego z dwóch części. W następnym kroku system wymusza zmianę hasła do bankowości internetowej na własne oraz utworzenie hasła do bankowości telefonicznej. Po wykonaniu tych czynności Klient może korzystać z systemu transakcyjnego w pełnym zakresie, bez ograniczeń.
  • 2. Podpisałem umowę z Idea Bank. Czy mogę aktywnie korzystać z rachunków?
   • Zgodnie z zapisami Regulaminu Umowy Ramowej umowę uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Klienta podpisu pod jej treścią, jednak wykonywanie usług objętych umową rozpoczyna się po zwrocie dokumentów do banku i pozytywnej ich weryfikacji. Drogą e-mailową otrzymają Państwo informację o aktywacji konta. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zostaną Państwo telefonicznie poinformowani o ewentualnych brakach, by mogli Państwo je uzupełnić
  • 3. Czy można przelać środki na nieaktywne konto?
   • Wpłacanie środków na konto jest możliwe od momentu jego aktywacji (nie dotyczy to rachunku, którego aktywacja wymaga wykonania przelewu).
  • 4. Złożyłem wniosek o konto firmowe. Dlaczego otrzymałem również umowę o rachunek osobisty?
   • Konto firmowe otwierane jest w pakiecie z kontem osobistym. Zapewniamy, że prowadzenie konta osobistego jest darmowe (nie dotyczy to karty płatniczej). Zachęcamy do aktywnego korzystania z obu rachunków.
  • 5. Jaka jest wysokość debetu na koncie?
   • Mogą Państwo swobodnie dysponować środkami dostępnymi na koncie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o debet za pośrednictwem infolinii lub doradcy Idea Bank. Wysokość debetu uzależniona jest od sytuacji finansowej Klienta. Zapraszamy do kontaktu.
  • 6. W jakich bankomatach można bez prowizji wypłacać środki?
   • Wypłaty ze wszystkich bankomatów w oddziałach banku są darmowe (dodatkowe szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji). Wypłata środków z zagranicznych bankomatów obarczona jest prowizją w wysokości 2% wypłacanej kwoty, jednak nie mniejszą niż 10,00 PLN.
  • 7. Czy konieczne jest wpłacanie określonej kwoty na konto co miesiąc?
   • Wszelkie informacje na temat warunków prowadzenia konta znajdują się na stronie banku w regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji przy danym rachunku. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty rachunków zachęcamy do kontaktu z infolinią banku.
  • 8. W jaki sposób wykonać przelew walutowy/zagraniczny?
   • Aby złożyć dyspozycję przelewu należy skontaktować się z Infolinią pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10(koszt połączenia według taryfy operatora). W celu złożenia dyspozycji należy przygotować:
   • a) numer rachunku IBAN beneficjenta,
   • b) BIC/SWIFT banku beneficjenta,
   • c) nazwisko i imię / nazwę i adres beneficjenta,
   • d) numer Rachunku Rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie wypłaty za granicę.
 • Karty płatnicze
 • Kredyty
  • Jak przebiega proces wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu / pożyczki (z wyłączeniem kredytów konsumenckich)?
   • 1. O planowanej spłacie Bank powinien zostać poinformowany w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spłaty. Powiadomienie Banku może być również dokonane z wykorzystaniem druku bankowego. W tym celu Bank udostępnia dwa wzory formularzy:
   • Dyspozycja całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Dyspozycja częściowej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Powiadomienie w formie pisemnej można złożyć w oddziale Banku lub przesłać listownie na adres: Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa z dopiskiem: „Wcześniejsza całkowita / częściowa spłata kredytu / pożyczki”.
   • 2. W przypadku całkowitej spłaty kredytu / pożyczki informacje o całkowitym zadłużeniu można uzyskać w oddziale Banku oraz poprzez infolinię pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora). W przypadku złożenia dyspozycji drogą listowną Bank skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o całkowitej kwocie do spłaty na dzień wskazany w dyspozycji.
   • Rozliczenie przez Bank wcześniejszej spłaty zostanie dokonane w terminie wskazanym w dyspozycji, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta środków do spłaty kredytu / pożyczki wraz ze środkami należnymi z tytułu prowizji za wcześniejszą spłatę (określonej w Tabeli Opłat i Prowizji) na rachunku kredytu / pożyczki lub rachunku bieżącym / oszczędnościowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że jeżeli planowany termin spłaty wskazany w dyspozycji jest krótszy niż 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji w oddziale Banku lub jej wpływu do siedziby Banku, Bank zrealizuje dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu.
   • 4. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek niezapewnienia przez Klienta środków w kwocie wymaganej do zrealizowania dyspozycji opisane zostały we wzorach formularzy:
   • Dyspozycja całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Dyspozycja częściowej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
  • Poradnik BIK