Pytania i odpowiedzi

 • O Idea Bank
  • 1. Czym jest Idea Bank?
   • Idea Bank SA to bank, który pomaga osobom przedsiębiorczym realizować ich marzenia o własnym biznesie. Idea Bank wspiera rozwój działalności małych podmiotów gospodarczych: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje produkty i usługi Bank oferuje firmom i Klientom indywidualnym. Polityka Idea Bank zakłada ścisłą współpracę z każdym Klientem, który pozostaje pod opieką wysoko wykwalifikowanych doradców.
  • 2. O jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące w Idea Bank?
   • Aby przelew został wysłany z banku w tym samym dniu, należy go zlecić przed godziną 15:30. Przelewy zlecone po godz. 15:30 wysyłane są w kolejnym dniu roboczym. Przelewy przychodzące księgowane są na kontach w Idea Bank S.A. po zakończeniu sesji przychodzących, po godzinach: 10:30, 14:30 oraz 16:30. Informacje na temat sesji elixir dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej, będącej dostawcą usługi Elixir – www.kir.com.pl
  • 3. Czy moje środki są bezpieczne?
   • Uprzejmie informujemy, iż środki zgromadzone na depozytach bankowych w Idea Bank są gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000,00 EUR (lub równowartości tej kwoty w PLN). Zachęcamy do skorzystania z oferty depozytowej naszego Banku.
 • Bankowość internetowa i telefoniczna
  • 1. Czy można zmienić login i hasło do Bankowości Internetowej?
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem. Hasło do Bankowości Internetowej można zmienić po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem infolinii banku. Hasło musi zawierać od 10 do 20 dowolnych znaków dostępnych na standardowej klawiaturze polskiej, z wyjątkiem polskich liter ze znakami diakrytycznymi (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz znaków specjalnych, takich jak: !, ?, % etc.
  • 2. W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
   • W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa środków, odblokowanie telefonicznego kanału dostępu możliwe jest po złożeniu odpowiedniego formularza w oddziałach Idea Bank lub Tax Care.
  • 3. Mam problemy z logowaniem się do Bankowości Internetowej. System nie przyjmuje loginu. W jaki sposób wpisywać hasło?
   • W celu korzystania z Bankowości Internetowej, zalecamy używanie następujących przeglądarek: MS Internet Explorer od 7.0, Firefox od 9.0. Login należy wpisać ręcznie - nie kopiować. Należy podać jedynie elementy z hasła wymagane przez system (niezamaskowane).
  • 4. Jak wykonać pierwsze logowanie w systemie internetowym Idea Bank?
   • Aby dokonać pierwszego logowania w systemie internetowym Idea Bank, należy postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej.
   • a) Proszę przygotować login do bankowości internetowej i telefonicznej, otrzymany drogą e-mailową, oraz hasło otrzymane SMS-em po zakończeniu procesu rejestracji. Jeśli podczas zakładania rachunku wybrali Państwo aktywację rachunku poprzez dokonanie przelewu, należy przygotować pierwszą część hasła otrzymaną SMS-em oraz drugą część hasła przesłaną w tytule przelewu zwrotnego na rachunek, z którego został wysłany przelew do aktywacji rachunku.
   • b) Na stronie www.ideabank.pl proszę kliknąć przycisk "Logowanie" znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
   • c) Po przejściu na stronę logowania w wyświetlone pole proszę wpisać otrzymany login (nie należy stosować metody kopiuj-wklej, ponieważ uniemożliwia to logowanie) oraz kliknąć przycisk Dalej.
   • d) Po wpisaniu loginu (należy wpisać wyłącznie wybrane znaki z hasła w niezamaskowanych polach) i kliknięciu przycisku Dalej ukaże się miejsce do wpisania Państwa własnego hasła do logowania się w systemie bankowości internetowej (sugerujemy, by ze względów bezpieczeństwa było to hasło zawierające wielkie i małe litery oraz cyfry; hasło musi zawierać co najmniej dziesięć znaków). W wypadku gdy wybrali Państwo aktywację rachunku poprzez dokonanie przelewu, należy wpisać pierwszą część hasła otrzymaną SMS-em oraz drugą część hasła przesłaną w tytule przelewu zwrotnego na rachunek, z którego został wysłany przelew do aktywacji rachunku.
   • e) Po wpisaniu hasła i kliknięciu przycisku Dalej ukaże się zakładka Twój portfel, co oznacza pomyślną aktywację bankowości internetowej.
   • f) Z procesem logowania do bankowości internetowej można również zapoznać się w automatycznym systemie IVR.
  • 5. Jak postąpić, jeśli zapomniałem hasła do systemu internetowego Idea Bank?
   • a) Jeśli zapomnieli Państwo hasła do systemu internetowego Idea Bank, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10(koszt połączenia według taryfy operatora).
   • b) Zostaną Państwo połączeni z automatem i będą Państwo mieli możliwość otrzymania hasła po zalogowaniu się przy pomocy loginu (otrzymanego na adres e-mail) oraz hasła do obsługi telefonicznej (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta lub zostało przez Państwa samodzielnie nadane podczas pierwszego logowania) lub po połączeniu z konsultantem i przejściu standardowej weryfikacji.
   • c) W celu weryfikacji Państwa tożsamości nasz konsultant poprosi o podanie wybranych cyfr z hasła do kontaktu telefonicznego.
   • d) Po weryfikacji hasła konsultant zapyta, jaką formę logowania Państwo wybierają: hasło maskowane lub całościowe. Następnie otrzymają Państwo SMS z nowym hasłem (hasło zostanie wysłane pod numer telefonu podany przy rejestracji).
   • UWAGA: W wypadku braku hasła telefonicznego nasz konsultant zweryfikuje Państwa tożsamość, a pod numer telefonu podany przy rejestracji zostanie wysłane do Państwa SMS-em nowe hasło.
  • 6. Co robić w przypadku blokady systemu internetowego Idea Bank
   • a) Prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).
   • b) Zostaną Państwo połączeni z automatycznym systemem IVR, za pomocą którego będą Państwo mieli możliwość samodzielnego odblokowania dostępu do logowania po zalogowaniu się przy pomocy loginu (otrzymanego na adres e-mail) oraz hasła do obsługi telefonicznej (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta lub zostało przez Państwa samodzielnie nadane podczas pierwszego logowania) lub po połączeniu z konsultantem i przejściu standardowej weryfikacji.
   • c) W celu weryfikacji Państwa tożsamości nasz konsultant poprosi o podanie wybranych cyfr z hasła do kontaktu telefonicznego (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta).
   • d) Po weryfikacji hasła konsultant zapyta, jaką formę logowania Państwo wybierają: hasło maskowane lub całościowe. Następnie otrzymają Państwo SMS z nowym hasłem (hasło zostanie wysłane pod numer telefonu podany przy rejestracji)..
   • UWAGA: W wypadku braku hasła telefonicznego nasz konsultant zweryfikuje Państwa tożsamość, a pod numer telefonu podany przy rejestracji zostanie wysłane do Państwa SMS-em nowe hasło.
  • 7. W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
   • W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa środków odblokowanie telefonicznego kanału dostępu możliwe jest po weryfikacji wszystkich Państwa danych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.
 • Lokaty
 • Konta
  • 1. Jaki jest czas oczekiwania na aktywację konta od momentu złożenia wniosku o rachunek?
   • • Aktywacja konta następuje w czasie do dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie odpowiednie dokumenty (w tym umowa) trafiają do Klienta za pośrednictwem kuriera, a następnie, po ich podpisaniu, są zwracane do Idea Bank, gdzie następuje ich weryfikacja. O aktywacji konta Klient zostaje poinformowany e-mailem. W wypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zostaną Państwo telefonicznie poinformowani o ewentualnych brakach, by mogli je Państwo uzupełnić.
   • • Istnieje też nowy sposób założenia rachunku. Konto online jest to rachunek zakładany na odległość, bez konieczności podpisywania dokumentów w oddziale lub za pośrednictwem kuriera. Proces zakładania konta online jest wygodny dla Klienta, gdyż po złożeniu wniosku na stronie www.ideabank.pl musi on jedynie wykonać przelew aktywacyjny (w kwocie min. 1 gr) na podany przez bank rachunek. Zarejestrowanie wpłaty na rachunku jest równoznaczne z podpisaniem umowy, na skutek czego bank wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy oraz zawierającą załączniki w postaci Regulaminu, spersonalizowanej Umowy Ramowej i Umowy Produktowej, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Oświadczenia o odstąpieniu. Jednocześnie realizowany jest przelew zwrotny do Klienta na kwotę 1 gr – w jego tytule znajduje się połowa hasła do bankowości internetowej. Druga połowa wysyłana jest poprzez wiadomość SMS, zaś login bank przekazuje Klientowi drogą e-mailową. Podczas pierwszego logowania Klient musi podać poprawną kombinację loginu i hasła złożonego z dwóch części. W następnym kroku system wymusza zmianę hasła do bankowości internetowej na własne oraz utworzenie hasła do bankowości telefonicznej. Po wykonaniu tych czynności Klient może korzystać z systemu transakcyjnego w pełnym zakresie, bez ograniczeń.
  • 2. Podpisałem umowę z Idea Bank. Czy mogę aktywnie korzystać z rachunków?
   • Zgodnie z zapisami Regulaminu Umowy Ramowej umowę uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Klienta podpisu pod jej treścią, jednak wykonywanie usług objętych umową rozpoczyna się po zwrocie dokumentów do banku i pozytywnej ich weryfikacji. Drogą e-mailową otrzymają Państwo informację o aktywacji konta. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zostaną Państwo telefonicznie poinformowani o ewentualnych brakach, by mogli Państwo je uzupełnić
  • 3. Czy można przelać środki na nieaktywne konto?
   • Wpłacanie środków na konto jest możliwe od momentu jego aktywacji (nie dotyczy to rachunku, którego aktywacja wymaga wykonania przelewu).
  • 4. Złożyłem wniosek o konto firmowe. Dlaczego otrzymałem również umowę o rachunek osobisty?
   • Konto firmowe otwierane jest w pakiecie z kontem osobistym. Zapewniamy, że prowadzenie konta osobistego jest darmowe (nie dotyczy to karty płatniczej). Zachęcamy do aktywnego korzystania z obu rachunków.
  • 5. Jaka jest wysokość debetu na koncie?
   • Mogą Państwo swobodnie dysponować środkami dostępnymi na koncie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o debet za pośrednictwem infolinii lub doradcy Idea Bank. Wysokość debetu uzależniona jest od sytuacji finansowej Klienta. Zapraszamy do kontaktu.
  • 6. W jakich bankomatach można bez prowizji wypłacać środki?
   • Wypłaty ze wszystkich bankomatów w oddziałach banku są darmowe (dodatkowe szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji). Wypłata środków z zagranicznych bankomatów obarczona jest prowizją w wysokości 2% wypłacanej kwoty, jednak nie mniejszą niż 10,00 PLN.
  • 7. Czy konieczne jest wpłacanie określonej kwoty na konto co miesiąc?
   • Wszelkie informacje na temat warunków prowadzenia konta znajdują się na stronie banku w regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji przy danym rachunku. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty rachunków zachęcamy do kontaktu z infolinią banku.
  • 8. W jaki sposób wykonać przelew walutowy/zagraniczny?
   • Aby złożyć dyspozycję przelewu należy skontaktować się z Infolinią pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10(koszt połączenia według taryfy operatora). W celu złożenia dyspozycji należy przygotować:
   • a) numer rachunku IBAN beneficjenta,
   • b) BIC/SWIFT banku beneficjenta,
   • c) nazwisko i imię / nazwę i adres beneficjenta,
   • d) numer Rachunku Rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie wypłaty za granicę.
 • Karty płatnicze
 • Kredyty
  • Jak przebiega proces wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu / pożyczki (z wyłączeniem kredytów konsumenckich)?
   • 1. O planowanej spłacie Bank powinien zostać poinformowany w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spłaty. Powiadomienie Banku może być również dokonane z wykorzystaniem druku bankowego. W tym celu Bank udostępnia dwa wzory formularzy:
   • Dyspozycja całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Dyspozycja częściowej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Powiadomienie w formie pisemnej można złożyć w oddziale Banku lub przesłać listownie na adres: Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa z dopiskiem: „Wcześniejsza całkowita / częściowa spłata kredytu / pożyczki”.
   • 2. W przypadku całkowitej spłaty kredytu / pożyczki informacje o całkowitym zadłużeniu można uzyskać w oddziale Banku oraz poprzez infolinię pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora). W przypadku złożenia dyspozycji drogą listowną Bank skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o całkowitej kwocie do spłaty na dzień wskazany w dyspozycji.
   • Rozliczenie przez Bank wcześniejszej spłaty zostanie dokonane w terminie wskazanym w dyspozycji, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta środków do spłaty kredytu / pożyczki wraz ze środkami należnymi z tytułu prowizji za wcześniejszą spłatę (określonej w Tabeli Opłat i Prowizji) na rachunku kredytu / pożyczki lub rachunku bieżącym / oszczędnościowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że jeżeli planowany termin spłaty wskazany w dyspozycji jest krótszy niż 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji w oddziale Banku lub jej wpływu do siedziby Banku, Bank zrealizuje dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu.
   • 4. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek niezapewnienia przez Klienta środków w kwocie wymaganej do zrealizowania dyspozycji opisane zostały we wzorach formularzy:
   • Dyspozycja całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • Dyspozycja częściowej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
  • Poradnik BIK
 • Dotacje Unijne
  • 1. Czy w ramach dotacji unijnych można finansować działania eksportowe?
   • Dotacje unijne pozwalają sfinansować różne typy działań wspierających eksport: od przygotowania strategii rozwoju eksportu, poprzez badania i analizy nowych rynków eksportowych, po finansowanie zadań promocyjnych, takich jak udziały w targach i misjach handlowych. Możliwe jest także organizowanie wizyt studyjnych w Polsce dla kontrahentów z nowych rynków eksportowych w celu kompleksowej prezentacji oferty handlowej i potencjału firmy.
  • 2. W jaki sposób dotacje unijne pozwalają ograniczyć koszty personelu?
   • Dotacje unijne umożliwiają finansowanie zadań związanych z efektywnym kosztowo zarządzaniem personelem w firmie. Przede wszystkim z dotacji można sfinansować pakiety szkoleniowe dla personelu przedsiębiorstwa. Dotacje umożliwiają także redukcję kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników. Służą do tego programy outplacementowe, które umożliwiają przekwalifikowanie osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub zapewniają tym osobom wsparcie finansowe na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Środki unijne mogą też zostać przeznaczone na utworzenie żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, co spowoduje zmniejszenie rotacji kadr i zatrzymanie odpływu pracowników wcześniej przeszkolonych przez firmę.
  • 3. Co oznacza termin „badania przemysłowe” pojawiający się w zapisach związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych?
   • Badania przemysłowe można rozumieć jako pierwszy etap działania, wstępne wyniki laboratoryjne osiągnięte przez firmę wkraczającą na ścieżkę badawczo-rozwojową, potwierdzające wstępne założenia badawcze (hipotezy wyjściowe). Efektem tego etapu może być pierwsza wersja prototypu urządzenia lub pierwszy zarys rozwiązania problemu procesowego.
  • 4. Kiedy rozpoczyna się etap prac rozwojowych?
   • Etap prac rozwojowych rozpoczyna się wtedy, gdy opuszczamy laboratorium i zaczynamy działać na większą skalę. Firma próbuje wtedy wdrożyć teoretyczne założenia wypracowane w fazie badań przemysłowych. Na tym etapie prowadzone są eksperymenty w środowisku zbliżonym do rzeczywistego środowiska produkcji, konstruuje się linie pilotażowe i demonstracyjne. W ten sposób potwierdzona zostaje technologiczna gotowość do uruchomienia produkcji masowej.
  • 5. Na co można wykorzystać dotację na doradztwo?
   • Dotacje na doradztwo pojawiają się w kilku typach konkursów. Można uzyskać np. dotację na doradztwo związane z wprowadzeniem nowego, innowacyjnego produktu, procesu lub usługi. Tego typu doradztwo związane jest z przygotowaniem dokumentacji i analiz umożliwiających wprowadzenie rozwiązań i technologii, które zostały przygotowane w jednostkach badawczo-rozwojowych. Inny typ wsparcia doradczego wiąże się z przygotowaniem planów rozwoju eksportu i analizą nowych zagranicznych rynków zbytu. Przedsiębiorca może też uzyskać dotację na doradztwo w zakresie wprowadzania nowych procedur zarządzania personelem w firmie lub budowania planów szkoleniowych dla pracowników.
  • 6. Czy firma może pozyskać środki na utworzenie żłobka dla dzieci swoich pracowników?
   • Tak. W regionalnych programach operacyjnych istnieje możliwość sfinansowania utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w postaci klubów malucha lub żłobków. Działania takie muszą jednak być skoordynowane ze wzmocnieniem szansy zatrudnionych rodziców dzieci do lat 3 na powrót do pracy w okresie urlopu wychowawczego lub po urlopie macierzyńskim. Projekty tego typu dają szanse na wprowadzenie w firmie zasad work-life balance, co w dłuższej perspektywie może stanowić wartość dodaną w zarządzaniu personelem przedsiębiorstwa, gdyż buduje przywiązanie pracowników do firmy poprzez wykorzystanie niestandardowych rozwiązań organizacyjnych.
  • 7. Kiedy firma może być uznana za mikro- lub małe przedsiębiorstwo?
   • Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która:
   • - zatrudnia mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz
   • - wykazuje roczny obrót za ostatni rok, który nie przekracza 2 milionów euro, a w wypadku prowadzenia pełnej księgowości – jej całkowita suma bilansowa roczna nie przekracza 2 milionów euro.
   • Z kolei małe przedsiębiorstwo to firma, która:
   • -zatrudnia mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz
   • -wykazuje roczny obrót za ostatni rok w przedziale do 2 do 10 milionów euro, a w wypadku prowadzenia pełnej księgowości – jej całkowita suma bilansowa roczna mieści się w przedziale do 2 do 10 milionów euro.
   • Małym przedsiębiorstwem jest także firma, której poziom zatrudnienia mierzony jest w przedziale wyznaczonym granicami od 10 pracowników i do poniżej 50 pracowników pomimo, że jej obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro.
   • W wypadku przedsiębiorstwa działającego samodzielnie decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych wypadkach należy brać pod uwagę wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w związkach.
  • 8. Co to znaczy, że firma ma związki z innymi przedsiębiorstwami?
   • Firma posiada status przedsiębiorstwa związanego z innymi przedsiębiorstwami, jeżeli zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   • 1) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
   • 2) przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, lub
   • 3) przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa, lub;
   • 4) przedsiębiorstwo kontroluje większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie.
   • Za przedsiębiorstwa związane uważa się przedsiębiorstwa pozostające także w związku z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują one swoją działalność na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych.
   • W sytuacji gdy istnieje możliwość występowania związków pomiędzy przedsiębiorstwami, szczegółowe rozstrzygnięcia można uzyskać, korzystając z możliwości przygotowania audytu absorpcji środków unijnych dla firmy, który wykonywany jest bezpłatnie dla zainteresowanych klientów Idea Banku.
  • 9. Za jaki okres należy przygotować analizę finansową przy staraniu się o dotację inwestycyjną (np. na zakup maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania)?
   • Przy projektach inwestycyjnych w większości wypadków konieczne jest przygotowanie (w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie) tzw. studium wykonalności, składającego się z części opisowej oraz z części finansowej. Część finansowa zawiera analizę ostatnich trzech lat działania przedsiębiorstwa oraz projekcję na następne 5 lat od zakupu środków trwałych w ramach projektu. Prognoza ma dotyczyć przede wszystkim wyliczenia wpływu zakupionej infrastruktury na poprawę wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.
  • 10. Co dzieje się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie prowadzi pełnej księgowości i nie dysponuje sprawozdaniem finansowym wg ustawy o rachunkowości? Czy to pozbawia go możliwości ubiegania się o dofinansowanie?
   • Prowadzenie uproszczonej księgowości co do zasady nie pozbawia firmy możliwości starania się o dofinansowanie. Konieczne jest jednak przekształcenie danych z księgi przychodów i rozchodów na tabele umożliwiające przeprowadzenie analizy finansowej prowadzonego i planowanego przedsięwzięcia. Aby przekształcić dane finansowe, można skorzystać z pomocy naszych doradców, wypełniając stosowne formularze. Na tej podstawie specjaliści przygotują analizę finansową i prognozę, które są niezbędne do sporządzenia studium wykonalności.