Lokaty Strukturyzowane

Lokata Strukturyzowana to inwestycja, na której możesz zarobić więcej niż na zwykłej lokacie, przy gwarancji 100% zainwestowanych środków w przypadku utrzymania inwestycji do końca okresu jej trwania.

Poniżej prezentujemy Państwu opis naszych Lokat Strukturyzowanych.

Cechy Lokat Strukturyzowanych

Możesz zarobić więcej niż na zwykłej lokacie

Lokaty Strukturyzowane oparte są o wyselekcjonowane aktywa bazowe, którymi mogą być np. akcje renomowanych spółek giełdowych, towary lub indeksy giełdowe, dzięki czemu masz możliwość zarobienia więcej, niż na zwykłej lokacie.

Masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału

Jeżeli utrzymasz środki na Lokacie Strukturyzowanej do końca okresu jej trwania masz pewność, że otrzymasz z powrotem 100% zainwestowanych pieniędzy.

Możesz inwestować na całym świecie

Dzięki Lokatom Strukturyzowanym masz możliwość inwestowania w akcje renomowanych spółek notowanych na światowych rynkach.Ile mogę zarobić?

Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Możliwość osiągnięcia potencjalnie wyższych zysków.
Relatywnie niższy zysk.
Od czego zależny jest zysk?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Wysokość potencjalnego zysku jest uzależniona od notowań instrumentu bazowego (np. akcji spółek, indeksów), dzięki czemu może przewyższać oprocentowanie standardowych lokat.
Zysk jest z góry określony.
Czy moje środki są bezpieczne?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Masz gwarancję 100% wpłaconych środków, jeśli utrzymasz inwestycję do końca okresu jej trwania.
Środki podlegają ochronie BFG na zasadach ogólnych.
Masz gwarancję zwrotu co najmniej 100% wpłaconych środków przez cały czas trwania lokaty.
Środki podlegają ochronie BFG na zasadach ogólnych.
Jak długo trwa inwestycja?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Inwestowanie w Lokaty Strukturyzowane służy realizacji długoterminowych celów, dlatego w ofercie Idea Banku dostępne są Lokaty Strukturyzowane trwające od 6 do 24 miesięcy.
W zależności od oferty produktowej banku – od jednego dnia do nawet kilku lat.
Co się stanie, jeśli zrezygnuję z inwestycji przed końcem jej trwania?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

W każdej chwili możesz zrezygnować z Lokaty Strukturyzowanej. Wówczas otrzymasz Kwotę Wykupu, która może być niższa niż zainwestowana kwota.
W każdej chwili możesz wycofać pieniądze, ale w większości przypadków stracisz gwarantowane odsetki.
Jaka jest minimalna kwota?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

1 000,00 PLN
Najczęściej kilkaset złotych.