Cechy Lokat Strukturyzowanych

Możliwy wyższy zysk niż na zwykłej lokacie

Lokaty Strukturyzowane oparte są o wyselekcjonowane aktywa bazowe, którymi mogą być np. akcje renomowanych spółek giełdowych, towary lub indeksy giełdowe, dzięki czemu Klienci mają możliwość zarobienia więcej, niż na zwykłej lokacie.

Gwarancja ochrony zainwestowanego kapitału

W przypadku utrzymania środków na Lokacie Strukturyzowanej do końca okresu jej trwania, otrzymasz z powrotem 100% zainwestowanych pieniędzy. W przypadku braku wypłacalności Banku możesz skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach ogólnych. Gwarancja ta obejmuje wszystkie depozyty do równowartości w złotych polskich 100 000 euro.

Inwestycje na całym świecie

Dzięki Lokatom Strukturyzowanym masz możliwość inwestowania w akcje renomowanych spółek notowanych na światowych rynkach.