Lokaty Strukturyzowane

Lokata Strukturyzowana to inwestycja, na której możesz zarobić więcej niż na zwykłej lokacie, przy gwarancji 100% zainwestowanych środków w przypadku utrzymania inwestycji do końca okresu jej trwania.

Poniżej prezentujemy Państwu opis naszych Lokat Strukturyzowanych.

Cechy Lokat Strukturyzowanych

Możesz zarobić więcej niż na zwykłej lokacie

Lokaty Strukturyzowane oparte są o wyselekcjonowane aktywa bazowe, którymi mogą być np. akcje renomowanych spółek giełdowych, towary lub indeksy giełdowe, dzięki czemu masz możliwość zarobienia więcej, niż na zwykłej lokacie.

Masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału

Jeżeli utrzymasz środki na Lokacie Strukturyzowanej do końca okresu jej trwania masz pewność, że otrzymasz z powrotem 100% zainwestowanych pieniędzy.

Możesz inwestować na całym świecie

Dzięki Lokatom Strukturyzowanym masz możliwość inwestowania w akcje renomowanych spółek notowanych na światowych rynkach.


Lokata Strukturyzowana

Liderzy Internetu 18M

  • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5% w skali roku1, w zależności od notowań koszyka sześciu znanych spółek internetowych
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
  • Okres Lokaty to maksymalnie 18 miesięcy
  • subskrypcja do 30.06.2019 r.2
do 5,00%1

Lokata Strukturyzowana
Liderzy Internetu III  • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 4% w skali roku1, w zależności od notowań sześciu znanych spółek internetowych
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
  • Okres Lokaty to 9 miesięcy
  • subskrypcja do 30.06.2019 r.2
do 4,00%1


Ile mogę zarobić?

Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Możliwość osiągnięcia potencjalnie wyższych zysków.
Relatywnie niższy zysk.
Od czego zależny jest zysk?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Wysokość potencjalnego zysku jest uzależniona od notowań instrumentu bazowego (np. akcji spółek, indeksów), dzięki czemu może przewyższać oprocentowanie standardowych lokat.
Zysk jest z góry określony.
Czy moje środki są bezpieczne?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Masz gwarancję 100% wpłaconych środków, jeśli utrzymasz inwestycję do końca okresu jej trwania.
Środki podlegają ochronie BFG na zasadach ogólnych.
Masz gwarancję zwrotu co najmniej 100% wpłaconych środków przez cały czas trwania lokaty.
Środki podlegają ochronie BFG na zasadach ogólnych.
Jak długo trwa inwestycja?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

Inwestowanie w Lokaty Strukturyzowane służy realizacji długoterminowych celów, dlatego w ofercie Idea Banku dostępne są Lokaty Strukturyzowane trwające od 9 do 18 miesięcy.
W zależności od oferty produktowej banku – od jednego dnia do nawet kilku lat.
Co się stanie, jeśli zrezygnuję z inwestycji przed końcem jej trwania?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

W każdej chwili możesz zrezygnować z Lokaty Strukturyzowanej. Wówczas otrzymasz Kwotę Wykupu (Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej przypadającą na najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej). Wartość Bieżąca może być niższa niż suma zainwestowanych środków, w związku z czym możesz stracić część zainwestowanej kwoty.
W każdej chwili możesz wycofać pieniądze, ale w większości przypadków stracisz gwarantowane odsetki.
Jaka jest minimalna kwota?
Lokata Strukturyzowana

Zwykła lokata

1 000,00 PLN
Najczęściej kilkaset złotych.