IDEA KIDS III

  • okres Lokaty do 30 miesięcy
  • atrakcyjna konstrukcja Lokaty, umożliwiająca jej wcześniejsze zamknięcie z zyskiem - od 10 lub 20 miesiąca trwania Lokaty Strukturyzowanej, w razie spełnienia warunku, o którym mowa w Formule Naliczania Odsetek od Lokaty
  • subskrypcja do 31.01.2017r.2

 

Oprocentowanie do 5,00%1

MOMENTUM VI

  • 6-letni okres Lokaty
  • atrakcyjna konstrukcja, umożliwiająca częściowe wypłaty Kwoty Lokaty w każdym roku trwania Lokaty
  • subskrypcja do 31.01.2017r.1

 

CYFROWY ZYSK

  • okres Lokaty to 4 miesiące
  • gwarantowany minimalny zysk w Dniu Zamknięcia Lokaty w wysokości 0,7% w skali roku
  • konstrukcja Lokaty uzależniająca wysokość zysku od wyników spółek giełdowych
  • subskrypcja do 31 stycznia 2017r. 2

Wartość Bieżąca Lokat Strukturyzowanych

Zapoznaj się z aktualnymi oraz archiwalnymi wartościami lokat strukturyzowanych. Wybierz nazwę oraz wskaż numer subskrypcji.

Ranking lokat strukturyzowanych

Idea Bank przygotował szeroką ofertę lokat strukturyzowanych! Oferujemy nasze najlepsze lokaty strukturyzowane osobom zainteresowanym pomnażaniem swoich oszczędności, przy jednoczesnej gwarancji zainwestowanego kapitału po zakończeniu trwania inwestycji. Posiadamy produkty strukturyzowane, które umożliwiają uzyskanie oprocentowania wyższego niż na tradycyjnych lokatach! U nas każdy może dopasować produkt do własnych potrzeb i założyć lokatę strukturyzowaną szybko i bezpiecznie wraz z doradcą.

Lokaty strukturyzowane oferowane przez Idea Bank to nowoczesne produkty oszczędnościowe zaliczane do grupy tzw. produktów strukturyzowanych. Stanowią połączenie lokaty standardowej, na której gwarantowana jest ochrona kapitału (w przypadku korzystania z produktu przez cały okres inwestycji), oraz inwestycji na rynku kapitałowym, gdzie klient ma możliwość uzyskania dodatkowego zysku po spełnieniu warunków określonych w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.

Oferta Idea Bank skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, których interesuje inwestowanie środków w produkty finansowe o złożonej konstrukcji, które pozwolą na zdywersyfikowanie środków. Kwota zainwestowanych środków potrzebna do uruchomienia lokaty strukturyzowanej zaczyna się już od 10 000 PLN. Oferujemy produkty o rozlicznych okresach trwania, formułach naliczania odsetek jak również opartych na wielu rodzajach aktywów bazowych, spośród, których każdy może wybrać odpowiednie dla siebie.

Informujemy, iż korzystanie z lokat strukturyzowanych wiąże się z ryzykiem, w szczególności z ryzykiem związanym ze spadkiem wartości Aktywa Bazowego (w Okresie Lokaty Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wyceny Aktywa Bazowego spowodowane różnorodnymi czynnikami rynkowymi), ryzykiem utraty części Kwoty Lokaty (w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed końcem Okresu Lokaty ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej oraz obowiązek zapłaty Opłaty Manipulacyjnej) oraz ryzykiem przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Lokaty Strukturyzowanej, co powoduje zwrot Kwoty Lokaty.

Sprawdź już dziś lokaty strukturyzowane oferowane dla Ciebie przez Idea Bank i inwestuj swoje oszczędności!