• Możliwość zysku w oparciu o akcje pięciu spółek będących głównymi partnerami letnich igrzysk w Rio de Janeiro
  • Aktywo Bazowe: akcje Visa Inc, The Coca-Cola Co, Bridgestone Corp, Samsung Electronics Co Ltd, The Procter & Gamble Co
  • Okres Lokaty: 12 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Rio 1 2016-04-07 2017-04-07 0.00% 0.00%
Rio 2 2016-05-11 2017-05-11 0.00% 0.00%
Rio 3 2016-06-08 2017-06-08 0.00% 0.00%
Rio 4 2016-07-06 2017-07-06 0.00% 0.00%