Specjalne zasady obsługi rachunków dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w okresie karencji płatności składek ZUS

Idea Bank wprowadził specjalne zasady obsługi rachunków dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS. To kolejne działanie naszego Banku, którego celem jest wsparcie Klientów borykających się z problemami finansowymi wywołanymi epidemią koronawirusa.

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku

Bank uzależnia pobranie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku w ramach pakietów: FIRMA+, Firma To Ja, Konto Branżowe i Przedsiębiorczy Radca Prawny od realizowania z tych kont płatności do ZUS. Poza tym Bank bezwarunkowo nie nalicza opłaty przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia rachunku.

W związku z wprowadzonym przez Rząd udogodnieniem dla przedsiębiorców polegającym na zawieszeniu obowiązku opłacania ZUS w okresie marzec – maj 2020 r., Bank podjął decyzję o wprowadzeniu trzymiesięcznego zwolnienia z opłaty za konto dla Klientów, którzy korzystają z karencji w płatności składek ZUS w miesiącach maj, czerwiec i lipiec 2020 r. Zasada ta dotyczy Klientów, którzy:

  1. w lutym 2020 r. wykonali z konta płatność do ZUS (dotyczy rachunków otwartych ponad 24 miesiące wcześniej)

lub

  1. otworzyli konto w okresie marzec – maj 2018 r. i dopiero rozpoczynają pierwsze miesiące po okresie bezwarunkowo bezpłatnego konta.

Plus za ZUS: dłuższy okres premiowy

Od lutego 2020 r. Bank ma w swojej ofercie Konto FIRMA+ z bonusem w postaci zwrotu 10% składki ZUS (jednakże nie więcej niż 50 zł miesięcznie). Jednym z głównych warunków jego otrzymywania jest comiesięczna realizacja płatności do ZUS z tego rachunku. Bonus jest wypłacany przez 6 premiowanych miesięcy – licząc od daty założenia rachunku.

Bank rozszerzył okres premiowy o dodatkowe 3 miesiące, z jednoczesnym zachowaniem maksymalnych 6 miesięcy objętych premią. Pozwoli to uwzględnić przerwę w opłacaniu składek w miesiącach kwiecień – czerwiec 2020 r.

Powyższe udogodnienia zostaną udostępnione Klientom automatycznie. Nie ma potrzeby zgłaszania przez Klientów Bankowi chęci skorzystania z tych możliwości.