Stawianie na ekspansję się opłaca – zdobądź dotacje unijne na eksport dla swojej firmy!

Wyjście ze swoim produktem bądź usługą poza region jest dużym sukcesem przedsiębiorcy, a już wyjście z ofertą za granicę państwa dobitnie potwierdza jakość produktów i stanowi ogromny prestiż dla przedsiębiorstwa. Niestety nie każda firma może sobie na takie działania pozwolić.

Dzięki dotacjom unijnym firmy mogą przygotować się do wyjścia ze swoimi produktami lub usługami za granicę, otrzymać wsparcie na kompletne przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, jak również na udział w targach oraz konferencjach zagranicznych, na które bez dotacji unijnych nie byłoby ich stać.

Jak ubiegać się o dotacje na działalność eksportową?

W latach 2014–2020 dotacje unijne są przyznawane na rozpoczęcie i rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o dotacje z krajowych programów operacyjnych, np. z konkursu 3.3.3 Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak również z regionalnych programów operacyjnych, które są wdrażane na terenie 16 województw (np. dla województwa lubelskiego: działanie 3.6 Marketing gospodarczy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego). W celu optymalnego dopasowania źródła dotacji do potrzeb firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w oddziałach Idea Banku S.A.

Na jakie dokładnie działania można otrzymać dotację?

Wachlarz celów, na jakie można otrzymać wsparcie, jest bardzo szeroki. Ważne jest, aby dokładnie sprecyzować rynek, na którym przedsiębiorstwo chce zaistnieć ze swoim produktem bądź usługą.

Przedsiębiorcy w ramach dofinansowań na eksport będą mogli:

- pokryć koszty udziału w targach i konferencjach zagranicznych,

- przygotować pełną dokumentację dotyczącą wyjścia zagranicznego, np. plan rozwoju eksportu,

- pokryć koszty podróży związanych z wyjściem przedsiębiorstwa za granicę,

- pokryć koszty związane z przygotowaniem produktu bądź usługi do wejścia na rynek zagraniczny.

Przykłady przedsiębiorstw, które planują ekspansję na rynki zagraniczne:

- firma produkująca meble może ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie planu rozwoju eksportu na rynek niemiecki,

- firma świadcząca usługi informatyczne może ubiegać się o dotację na dostosowanie swojej oferty usług do rynku zagranicznego,

- rodzinna firma zajmująca się produkcją soków planująca ekspansję na rynki zachodnie może ubiegać się o dotację na udział w międzynarodowych targach branżowych.

Jaka wysokość dotacji?

Na wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorca może otrzymać nawet do 85% dofinansowania. Na poziom dofinansowania wpływa wiele czynników, w tym m.in. rodzaj kosztów, wielkość przedsiębiorstwa, a nawet rodzaj programu operacyjnego. Szczegółowe zasady określania wysokości dofinansowania zawarte są zawsze w regulaminie danego konkursu. Informacje o aktualnych naborach wniosków o dotacje na eksport znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dotacje na działalność eksportową krok po kroku

  1. Skontaktuj się z doradcą Idea Banku w celu omówienia szczegółów dotacji.
  2. Określ swoje potrzeby – wybierz rynek zagraniczny, na który chcesz wprowadzić produkty swojego przedsiębiorstwa.
  3. Podpisz umowę na pozyskanie dotacji.
  4. Złóż wniosek o dotację w wybranym przez siebie konkursie.
  5. Podpisz umowę o dofinansowanie z instytucją organizującą konkurs.
  6. Oczekuj na przelew dotacji.


Autor: Karol Marciniak
Data: 31.03.2016 r.
Źródła: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Udostępnij ten artykuł znajomym!