Subwencje z programu Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP dostępne dla klientów Idea Banku

Idea Bank ustalił zasady współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, w ramach której udostępni swoim klientom możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach programu Tarcza Finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami stanu epidemii. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud. 

 O wsparcie będzie mógł ubiegać się każdy klient Idea Banku, który spełni warunki określone przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z wytycznymi PFR, wnioski klientów o udzielenie wsparcia bank będzie przyjmował wyłącznie poprzez system Bankowości Internetowej Idea Cloud 

W poniedziałek 27 kwietnia wieczorem program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie. O terminie rozpoczęcia składania wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem. Szczegółowe informacje na temat warunków wzięcia udziału w programie znajdują się na stronie www.ideabank.pl/tarcza  

Proces wnioskowania o subwencję składa się z kilku etapów. Po poprawnym wypełnieniu formularza i podpisaniu wniosku w systemie Bankowości Internetowej zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej między Przedsiębiorcą i PFR. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia finansowania, wysokości wsparcia lub odmowy udzielenia pomocy podejmie PFR. Prosimy klientów o podawanie we wnioskach aktualnych informacji, zgodnych z danymi w rejestrach publicznych.   

Cieszymy się, że uczestniczymy w programie Tarcza Finansowa PFR, który skierowany jest do sektora mikrofirm oraz MŚP stanowiących trzon klientów naszego banku. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu jesteśmy gotowi, aby uruchomić proces przyjmowania wniosków o dofinansowania. Jesteśmy przekonani, że subwencje, które za pośrednictwem m.in. naszego banku przekaże klientom Polski Fundusz Rozwoju, pomogą im przetrwać bardzo trudny czas, jaki przechodzi polska gospodarka w związku ze stanem epidemii - powiedział Jerzy Pruski, Prezes Idea Banku.  

Nawet 75% przyznanej subwencji finansowej PFR może być pomocą bezzwrotną - m.in. pod warunkiem kontynuacji działalności oraz utrzymania odpowiednio wysokiego średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Wsparcie dla mikrofirm sięgnie 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść około 16 mld zł. Na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 50 mld zł, w tym zakładana subwencja bezzwrotna wyliczana jest na kwotę 32 mld zł. Proces rozliczania subwencji rozpocznie się po 12 miesiącach od udzielenia wsparcia.  

Dystrybucja subwencji PFR jest kolejnym ważnym działaniem Idea Banku oznaczającym realne wsparcie klientów biznesowych borykających się z problemami finansowymi wywołanymi epidemią koronawirusaMiesiąc temu, 23 marca 2020 r., jako jeden z pierwszych w Polsce Idea Bank uruchomił wakacje kredytowe, w ramach których klienci mogą m.in. nawet pół roku nie spłacać rat kapitałowych, tylko należne odsetki od kredytów. Akcją tą objęte są kredyty ratalne oraz odnawialne linie kredytowe. Wakacje objęły do tej pory ponad 6.000 kredytów udzielonych przez Idea Bank.  

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA.