Z terminowością płatności jest całkiem nieźle, więc nie należy spodziewać się zatorów płatniczych czy innych problemów z uzyskiwaniem środków od klientów czy kontrahentów. Ale nie jest aż tak dobrze, aby nie mieć pod ręką rozwiązania, które zabezpieczy firmę przed skutkami spóźnień w płatnościach.

Mikroprzedsiębiorstwa nie narzekają ostatnio na kłopoty z terminowością płatności. Z danych zebranych przez Grupę Idea Banku wynika, że aż połowa mikrofirm otrzymuje wszystkie płatności na czas.

Tyle tylko, że w biznesie to, co jest, ma nieco mniejsze znaczenie od tego, co może się zdarzyć. Warto więc zobaczyć, jak wyglądała dotychczas sytuacja pod względem płatności, aby spróbować przewidzieć, co może się zdarzyć.

Jeśli więc porównamy dane z ostatnich edycji badania nastrojów wśród mikroprzedsiębiorców, okaże się, że lepiej już było. 50% przedsiębiorców, którzy w III kw. 2015 r. deklarowali, że nie mają żadnych problemów z płatnościami, to sporo, ale jednak nieco mniej niż w II kw. 2015 r., kiedy taką deklarację złożyło 51% ankietowanych, a także mniej niż w I kw. 2015 r., gdy przedsiębiorców bez żadnych kłopotów z płatnościami było 52%.

Jak więc widać, sytuacja pod względem terminowości w płatnościach się pogarsza. I na dodatek jest wyraźnie gorsza niż w 2014 r. W IV kw. 2014 r. brak kłopotów z płatnościami deklarowało blisko 2/3 ankietowanych.

Jednak te dane nie oznaczają wcale, że sytuacja na rynku zrobiła się fatalna. Bo jeśli wziąć pod uwagę odsetek tych, którzy otrzymują wszystkie lub większość płatności po terminie, okazuje się, że wynosi on 10%. I choć sytuacja wygląda gorzej niż w II kw., to jednak wyraźnie poprawiła się, jeśli wziąć pod uwagę I kw., kiedy o poważnych problemach z płatnościami mówiło 13% ankietowanych.Zatem sytuację w płatnościach można podsumować tak, że wprawdzie bywało lepiej, ale nie ma też dramatu na rynku. Dla właścicieli mikrofirm zaś oznacza to, że od czasu do czasu mogą spodziewać się kłopotów z terminowym uzyskaniem płatności za towary czy usługi. I że powinni poszukać sposobu, aby się przed skutkami opóźnień zabezpieczyć.

Najprostszym sposobem jest oczywiście zebranie zapasu gotówki. Tyle że wygospodarowanie wolnych środków nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza jeśli firma się dynamicznie rozwija. Poza tym to rozwiązanie może być dobre, jeśli zdarzy się kilka opóźnionych płatności, ale gdy sytuacja będzie się powtarzać częściej, gotówki może zabraknąć.

Można też próbować windykacji, ale to z kolei jest sposób ostateczny – bo jeśli sięgamy po to rozwiązanie, to zwykle w wypadku kontrahenta, od którego nie spodziewamy się uzyskać żadnej płatności. Poza tym windykacja daje szansę na odzyskanie części pieniędzy, ale jest trudna i czasochłonna, a przede wszystkim nie redukuje negatywnych skutków, związanych z brakiem środków na pokrycie własnych płatności.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest faktoring. To transakcja, w której przedsiębiorca odsprzedaje bankowi lub firmie faktoringowej wystawioną, a jeszcze niezapłaconą fakturę. W zamian dostaje środki, którymi może obracać, więc nie musi się martwić o to, kiedy kontrahent dokona spłaty.

Poza tym pojawienie się w relacjach między płatnikiem a dostawcą / usługodawcą jeszcze jednej instytucji – banku czy firmy faktoringowej – zwiększa skłonność płatnika do wywiązywania się z terminów. Wiadomo bowiem, że firma faktoringowa dysponuje większym zapleczem, więc uniknięcie płatności będzie trudniejsze niż w sytuacji, kiedy o opóźniony przelew upominałby się wyłącznie dostawca czy usługodawca. Mało tego – ci, którzy zamierzają zapłacić, ale z różnych powodów nie robią tego na czas, są bardziej skłonni pilnować terminów płatności.

Inną zaletą faktoringu jest to, że można go używać wedle potrzeb, a nie możliwości, co oznacza, że finansowanie z tego źródła nie skończy się tak, jak kończą się zapasy odłożonej przez przedsiębiorcę gotówki. Poza tym sytuacja na rynku płatności jest niezła, co oznacza, że ryzyko, iż kontrahent nie zapłaci faktury, jest niewielkie. A że na rynku finansowym ryzyko kosztuje, to znaczy, że ceny faktoringu są stosunkowo niewysokie.

Udostępnij ten artykuł znajomym!