do 7,00%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje pięciu znanych światowych spółek
  • Aktywo Bazowe: akcje Adidas AG, CocaCola CoThe, Hyundai Motor Co, McDonalds Corp, Sony Corp
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Top Giganci 7 2015-06-03 2017-06-05 14.00% 7.00%
Top Giganci 8 2015-07-02 2017-07-03 14.00% 7.00%
Top Giganci 9 2015-08-05 2017-08-07 14.00% 7.00%
Top Giganci 1 2014-12-05 2017-12-05 0.00% 0.00%
Top Giganci 2 2015-01-09 2018-01-09 0.00% 0.00%
Top Giganci 3 2015-02-05 2018-02-05 0.00% 0.00%
Top Giganci 4 2015-03-05 2018-03-05 0.00% 0.00%
Top Giganci 5 2015-04-07 2018-04-09 0.00% 0.00%
Top Giganci 6 2015-05-07 2018-05-08 0.00% 0.00%