US Blue Chips

do 4,00%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje największych spółek amerykańskich
  • Aktywo Bazowe: akcje Apple Inc, IBM, McDonalds Corp, Nike Inc, Pfizer Inc, Procter & Gamble Co
  • Okres Lokaty: do 6 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
US Blue Chips 2 2016-11-04 2017-02-06 1.00% 4.00%
US Blue Chips 3 2016-12-02 2017-03-02 1.00% 4.00%
US Blue Chips 1 2016-10-03 2017-04-03 2.00% 4.00%