Filtry

Tabela kursów

WALUTA JEDNOSTKA KUPNO SPRZEDAŻ KURS ŚREDNI NBP SPREAD
EUR* 1 4.4318 4.7840 4.6085 0.3522

*Przelew TARGET2 i SEPA

Lista Banków Korespondencyjnych
Waluta Bank Swift Rachunek
PLNPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaBPKOPLPWPL43102000161201110000029903

Szczegółowe zasady tworzenia Tabeli kursów walut oraz stosowane stawki rynkowe dostępne pod adresem: https://www.pekao.com.pl/kursy-walut/kursy-reuters.html

KALKULATOR PŁATNOŚCI WALUTOWYCH

Kalkulator służy do obliczenia całkowitej procentowej marży za przeliczenie na PLN kwoty transakcji kartą płatniczą Idea Banku wykonaną w kraju i walucie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w stosunku do kursu wymiany EUR stosowanego przez Europejski Bank Centralny.

Kod SWIFT Idea Bank SA: IEEAPLPA

Kontakt do Dealerów Walutowych: (22) 101 12 50

Nasi Dealerzy Walutowi pracują w dni robocze w godzinach 8:30 – 17:00.

IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.