Ważne! Nowa dokumentacja umowna dotycząca obsługi produktów i usług w Banku Pekao S.A. dla klientów firmowych z przejętego Idea Banku S.A.

Dostosowaliśmy dokumenty umowne oraz zasady obsługi produktów i usług do systemów informatycznych i standardów obowiązujących w Banku Pekao S.A.

Co to oznacza dla Twojej firmy

Nowe dokumenty Banku Pekao S.A.:

  • zastąpią dotychczasowe, które miały zastosowanie do umów zawartych z Idea Bankiem S.A.,
  • zaczną obowiązywać od dnia migracji systemowej, czyli od 20 listopada 2021 r.

Zmieniły się regulaminy produktowe oraz pozostałe dokumenty regulujące obsługę firmy. Nie trzeba podpisywać nowej umowy.

Gdzie zapoznasz się z nową dokumentacją

Nowe dokumenty:

  • od 13 października br. udostępniamy w Idea Cloud dla klientów, którzy korzystają z bankowości elektronicznej,
  • wysłaliśmy pocztą do klientów, którzy nie korzystają z Idea Cloud (przesyłka powinna dotrzeć do 19 października br.).

W korespondencji znajdziesz:

  • list przewodni, w którym zamieściliśmy listę zmienianych i nowych dokumentów,
  • regulaminy produktowe i pozostałe dokumenty regulujące obsługę firmy w Banku Pekao S.A. – zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi produktów i usług, z których korzysta Twoja firma,
  • informator migracyjny, w którym opisaliśmy najważniejsze zmiany w zakresie funkcjonowania produktów i usług.

W przypadku pytań: