19.03.2020

Idea Bank: Trzeci kwartał z rzędu na plusie

  • W 4 kwartale 2019 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu kolejny raz
    zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym – w wysokości 30,3 mln zł, jak i jednostkowym – na poziomie 5,5 mln zł. Tym samym nadwyżka finansowa wypracowana w II półroczu 2019 r. osiągnęła wielkość 42,6 mln zł (wynik skonsolidowany), a w ujęciu jednostkowym 10 mln zł.
  • Bank konsekwentnie ograniczał bazowe koszty działania: spadły one o 76 mln zł rok do roku, co pozwoli zrealizować do połowy 2020 r. zaplanowane oszczędności w ujęciu rocznym
  • Na koniec roku Bank obniżył koszty finansowania w stosunku do lutego 2019 r. o 1,09 pkt proc.
  • Idea Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową: LCR na koniec 2019 r. wyniósł 156%
  • Postępujące przekształcanie Idea Banku w instytucję opierającą świadczone usługi o technologie informatyczne ułatwia dostosowanie się do wymogów stanu epidemicznego.
  • Wszystkie oddziały Banku są otwarte 

- To był rok największych wyzwań w historii Idea Banku. Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w momencie ogłaszania wyników za 2018 r. Po niespełna roku działań autosanacyjnych mogę stwierdzić z całą pewnością, że idziemy w dobrym kierunku i mamy na koncie wyraźne, niezaprzeczalne sukcesy – ocenia Prezes Zarządu Idea Bank, Jerzy Pruski. – Jednocześnie Bank włącza się w działania mające na celu stabilizowanie gospodarki w obecnym trudnym okresie: wczoraj podjął decyzję o wprowadzeniu wakacji kredytowych dla naszych klientów. Dowodzi to naszej gotowości do wspierania klientów także w sytuacjach ciężkich oraz dotrzymywania obietnicy budowania z nimi trwałych relacji - dodaje.

 W 2019 r. Bank przeprowadził kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie. Bank obniżył także koszty finansowania – również w tym przypadku można mówić o oszczędnościach w granicach 100 mln zł. W tym samym czasie zostały zmniejszone i ustabilizowane koszty ryzyka, a także nastąpiła transformacja biznesowa oraz organizacyjna, w tym przebudowa sieci sprzedaży. Dzięki tym już wprowadzonym zmianom Idea Bank wypracował zyski w 3 kolejnych kwartałach. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w obliczu zagrożeń związanych z sytuacją epidemiczną, jak i ogromnych wyzwań, przed którymi stoi krajowa gospodarka.

 - Te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracujących w naszym Banku znakomitych fachowców, ich oddania i zaangażowania w proces autosanacji – mówi Prezes Pruski. - Jestem głęboko przekonany, że dzięki wysokiej klasy pracownikom Bank poradzi sobie z obecnymi nadzwyczajnymi wyzwaniami. Doświadczenia zdobyte zarówno w roku 2018, jak i 2019, zahartowały nas w pokonywaniu przeszkód, a Idea Bank jest obecnie znacznie bardziej odporny na wstrząsy zewnętrzne – podkreśla Prezes Idea Banku.

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniami w obszarze IT, które umożliwią maksymalne uproszczenie procesu składania wniosków kanałami zdalnymi. O jego wdrożeniu poinformujemy odrębnym komunikatem. Należy podkreślić, że wiążącym terminem rozpoczęcia wakacji kredytowych będzie dzień złożenia wniosku.