27% zysku w 3 lata na Lokacie
Strukturyzowanej Niemieccy Giganci!

Gratulujemy naszym klientom ponadprzeciętnego zysku (9% rocznie!)
osiągniętego na Lokacie Strukturyzowanej opartej o koszyk wybranych niemieckich spółek!

Zapoznaj się z wynikami zakończonych do tej pory Lokat Strukturyzowanych Idea Bank S.A.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Roczny zysk
Family Business 1 11.04.2013 10.04.2015 20,80% 10,40%
Global Perspective 1 07.11.2013 07.11.2016 2,83% 0,94%
Global Perspective 2 06.12.2013 06.12.2016 3,71% 1,24%
Global Perspective 3 14.01.2014 13.01.2017 1,32% 0,44%
Kapitalny Rok 1 05.02.2015 05.02.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 2 04.03.2015 04.03.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 3 07.04.2015 07.04.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 4 07.05.2015 02.06.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 5 02.06.2015 06.05.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 6 06.07.2015 06.07.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 7 03.08.2015 03.08.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 8 09.09.2015 09.09.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 9 05.10.2015 05.10.2016 2,00% 2,00%
Kapitalny Rok 10 04.11.2015 04.11.2016 2,00% 2,00%
Liderzy Internetu 1 06.10.2015 06.04.2016 3,00% 6,00%
Liderzy Internetu 2 06.11.2015 07.11.2016 6,00% 6,00%
Liderzy Internetu 4 05.02.2016 05.08.2016 3,00% 6,00%
Liderzy Internetu 5 08.03.2016 08.09.2016 2,50% 5,00%
Liderzy Internetu 6 11.04.2016 11.10.2016 2,50% 5,00%
Liderzy Internetu 7 10.05.2016 10.11.2016 2,50% 5,00%
Lion's Estate 1 10.06.2013 10.06.2016 5,24% 1,75%
Lion's Estate 2 11.07.2013 11.07.2016 6,30% 2,10%
Lion's Estate 3 23.09.2013 23.09.2016 6,80% 2,27%
Lokata Globalna 1 03.12.2013 03.12.2015 2,62% 1,31%
Niemieccy Giganci 1 09.01.2014 09.01.2017 0,00% 0,00%
Niemieccy Giganci 2 11.02.2014 10.02.2017 27,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 3 11.03.2014 11.03.2015 9,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 4 04.04.2014 07.04.2015 9,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 5 07.05.2014 08.05.2015 9,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 8 06.08.2014 06.08.2015 9,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 10 06.10.2014 06.10.2015 9,00% 9,00%
Niemieccy Giganci 11 06.11.2014 06.11.2015 9,00% 9,00%