Zmiany w zarządzie

Jarosław Augustyniak i Dominik Fajbusiewicz zrezygnowali z funkcji prezesa i członka zarządu Idea Banku. Rada Nadzorcza przyjęła te rezygnacje, jednocześnie powierzając pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi – Tobiaszowi Buremu.

Do zarządu została powołana Magdalena Skwarzec, która od listopada będzie nadzorować obszar ryzyka. Bank i cała Grupa Idea Banku kontynuują dotychczasową strategię rozwoju zakładającą tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw i konsekwentne zwiększanie pozycji rynkowej w bankowości dla firm.